forrige næste
DatoStedNr.Regest
1032London431'Knud, konge over hele England og Danmark og Norge og over en stor del af sveerne', stadfæster Crowland klosters besiddelser og skænker det en kalk. Vidner: Knud konge, Æthelnoth, ærkebiskop af Canterbury, Ælfric, ærkebiskop af York, Leofsige, biskop af Worcester, Ælfweard, biskop af London, Brihtmær, biskop af Lichfield, Brihtheah, abbed af Pershore, Wulfnoth, abbed af Westminster, Oswi, abbed af Thorney, Godwine jarl, Leofric jarl, Eadwine, broder til Leofric, Harald, søn af Godwine, Ælfgar, søn af Leofric jarl, Torkil, kongens thegn, Ælfgeat, kongens thegn.
1032432'Jeg Knud, englændernes konge og styrer og leder af de øvrige folkeslag, der bor deromkring,' stadfæster til bod for sin og sin broder kong Edmunds sjæle alle Glastonburys tidligere privilegier. 'Dette privilegiebrev er skrevet og udfærdiget i basilikaen af træ i nærværelse af kong Knud i år 1032 efter Herrens menneskevorden'.
[1032]433Notitia om, at 'Knud konge og Ælfgiva, hans frue' har tilladt deres præst Eadsige, da han blev munk, at disponere over godset i Appledore efter forgodtbefindende, og at denne har givet det til Christ Church i Canterbury, samt bl. a. skænket kirken det gods i Berwick, han havde erhvervet fra sin herre 'Knud konge'. Vidner: Knud konge og Ælfgiva, hans frue, ærkebiskop Æthelnoth, abbed Ælfstan og munkesamfundet i St. Augustine, Brihtric den Yngre, Æthelric Bigga, Thored, Torkils nevø, Tovi, Ælfwine, præst, Eadwold, præst, og alle kongens råder.
1032434'Jeg Knud, af Hans ufortjente miskundhed og udelte velvilje konge over hele England', skænker Abingdon kloster jord til to manentes i Lyford samt det jordegods, der tidligere tilhørte et lille kloster i Oxford, viet til St. Morten, fri for al verdslig tynge med undtagelse af krigstjeneste, bro- og befæstningsarbejde. Vidner: Knud, Ælfgiva, fornævnte konges ægtefælle, Æthelnoth, ærkebiskop af kirken i Canterbury, Ælfric, ærkebiskop af staden York, Ælfsige, biskop, Brihtwold, biskop, Æthelric, biskop, Æthelric, biskop, Lyfing, biskop, Brihtwig, biskop, Æthelweard, abbed, Ælfwine, abbed, Sigvard, abbed, Æthelweard, abbed, Ælfwine, præst, Eadwold, præst, Godwine jarl, Leofric jarl, Sigvard thegn, Harald thegn, Ælfwine thegn, Ælfgar thegn, Tovi thegn, Osgod thegn, Thored thegn, Leofwine thegn, Ælfwig thegn, Tovi thegn, Karl thegn, Lyfing foged, Ælfstan thegn, Torkil thegn, Ælfgar thegn, Ceolric thegn.
1032 el. 1038Kingston i Surrey435Erklæring om, at 'Knud konge' har overdraget godset i Folkestone til Christ Church på den betingelse, at hans præst Eadsige, der samtidig blev optaget som munk, skulde beholde det for livstid, hvorefter det skal overgå til munkesamfundet, eftersom kongens råder har berettet for ham, at godset tidligere med urette var afhændet fra Christ Church. Vidner: Ælfgiva Emma, hans frue, Æthelnoth, ærkebiskop, Ælfwig, biskop af London, Ælfsige, biskop af Winchester, Æthelric, biskop af Sussex, Ælfmær, abbed af St. Augustine's, Wulfnoth, abbed af Westminster, Ælfwine, abbed af New Minster, Wulfsige, abbed af Chertsey, Ulf jarl, Eilav jarl, Leofwine jarl, Harald jarl, Erik jarl, Thored staller, Agmund, Osgod Clapa, Tovi, Æthelwine, Ælfhelms søn, Sigvard af Chilham, Æthelric Bigga, Ælfweard fra Kent, Eadmær af Burham og alle kongens råder, både gejstlige og verdslige.
forrige næste