forrige næste
DatoStedNr.Regest
1035. f. 19. juli444Kong Henrik 1. af Frankrig tager Sainte-Geneviève kloster under sin kongelige beskyttelse, da så mange klostre, dels 'på grund af frygt for hedningerne', dels på grund af slette menneskers begærlighed er kommet på verdslige hænder.
1035445'Jeg Knud, englændernes konge', skænker biskop Eadsige St. Martin's kirke nær Canterbury samt gods i Appledore, Palstre og Wittersham i Kent.
[1035]446'Knud, konge, erklærer over for biskop Eadsige (af St. Martin's), abbed Ælfstan (af St. Augustine's), sin foged (gerefa) Æthelric og alle sine thegner i Kent, at ærkebiskop Æthelnoth (af Canterbury) fortsat uændret skal præstere de samme ydelser af ærkesædets gods, som han hidtil har gjort.
[1035]447'Knud, konge', erklærer over for biskop Eadsige (af St. Martin's), abbed Ælfstan (af St. Augustine's), Æthelric og alle sine thegner i Kent, at han har skænket ærkebiskop Æthelnoth (af Canterbury) alt det gods, som Ælfmær tidligere sad inde med.
1035448'Jeg Knud, af Guds nåde konge over hele riget England og over danerne, kundgør for mine bisper og sammen med dem for mine fornemste jarler, både danske og engelske', at han som de tidligere konger fritager Old Minster i Winchester for al verdslig tynge med undtagelse af krigstjeneste, bro- og befæstningsarbejde og tilstår det yderligere bøderne af dem, der står i lydighedsforhold til klostret. Vidner: Knud, konge over englænderne og over mange folkeslag på de omkringliggende øer, Ælfgiva, dronning, Æthelnoth, ærkebiskop af kirken i Canterbury, Ælfric, ærkebiskop af kirken i York, Ælfwine, biskop af kirken i Winchester, Ælfwig, biskop af kirken i London, Brihtwold, biskop af kirken i Wilton, Godwine jarl, Leofric jarl, Osgod thegn, Ælfwine thegn, Torkil thegn, Ordgar thegn.
1035449'Jeg Knud, englændernes konge' skænker munkene i Sherborne kloster 16 mansa i Corscombe til bod for sine synder fri for al verdslig tynge med undtagelse af bro- og befæstningsarbejde. Vidner: 'Knud, konge. Ælfgiva, dronning', Æthelnoth, ærkebiskop af Canterbury, Ælfric, ærkebiskop af York, Ælfwine, biskop, Brihtwold, biskop, Brihtwine, biskop, Godwine jarl, Leofric jarl, Ælfwine jarl, Ælfwine, abbed, Æthelweard, abbed, Ælfwig, abbed, Ælfric, abbed, Ælwig, abbed, Æthelwig, abbed, Stigand, præst, Eadwold, præst, Smelt, præst, Osgod thegn, Tovi thegn, Thored thegn, Bovi thegn, Urki thegn, Ælfgeat thegn, Sigvard thegn, Wulfnoth thegn, Wine thegn, Æthelmær thegn, Scirwold thegn, Odda thegn, Ordgar thegn, Ælfgar thegn, Eilav thegn, Eadwold thegn, Eadwig thegn, Godwine Brytæl thegn, Godric thegn.
1035450'Jeg Knud, af den mig af Gud tilståede nåde, englændernes konge', skænker biskop Eadsige af St. Martin ved Canterbury en halv plovs jord i det østlige Kent 'æt Berwican' (nu Westenhanger) for hans tjenstvillighed, fri for al verdslig tynge med undtagelse af krigstjeneste, bro- og befæstningsarbejde. Vidner: 'Knud, englændernes konge, Æthelnoth, ærkebiskop af kirken i Canterbury, Ælfwig, biskop af kirken i London. Ælfwine, biskop af kirken i Winchester, Æthelric, biskop, Brihtwold, biskop, Lyfing, biskop, Godwine jarl, Leofric jarl, Ælfstan, abbed, Æthelweard, abbed, Wulfnoth, abbed, Æthelric, foged, Æthelwine thegn, Eadmær thegn, Ælfric thegn, Tovi thegn.
[1035-1040]451Biskop Ælfric (af Elmham) opretter testamente og skænker bl. a. det gods i Worlington, som han erhvervede 'under Knud konge, hans kære herre' og siden uantastet har siddet inde med 'under Harald konge', til Bury St. Edmund's samt giver bl. a. to mark guld til 'min kongelige herre Harald'> og en mark guld til 'min frue'.
forrige næste