forrige næste
DatoStedNr.Regest
[1036]452I., en gejstlig, meddeler biskop Azeko af Worms, at dennes udsending er nået frem til kejserinde (Gisela) med en gave fra ham, som hun med stor taknemmelighed har modtaget i nærværelse af bl. a. Henrik'tillige med hans sarte ægtefælle Kunigunde', og beretter samtidig, at englænderne havde sendt udsendinge til den unge frue, som for nylig havde været syg, men atter var i bedring, med underretning om, at hendes stedmoder (noverca), der stræbte efter at fraliste hendes broder 'Hardeknud' riget, med alle midler havde søgt at vinde stormændene for sig og hendes søn (Harald), men at disse havde vægret sig og sendte bud efter hendes broder Hardeknud.
1036?453Thored skænker 'med samtykke af min herre kong Knud' Christ Church i Canterbury landsbyen Horsley fri for al verdslig tynge med undtagelse af krigstjeneste, bro- og befæstningsarbejde.
forrige næste