forrige næste
DatoStedNr.Regest
[1042-1043]Reg. Dan. nr. 109* = *40: testamente af Torsten. Denne er ikke som Suhm, Hist. af Danmark IV 131, mente dansker, men angelsakser, søn af Sustwine, cf. C. F Hart, The Early Charters of Essex nr. 48 og 59 og D. Whitelock, Anglo-Saxon Wills 189-90.
1042. [f. 8. juni]467'Jeg Hardeknud, af Guds nåde, som tilsmiler englændernes og ligervis hele Albions konge', skænker biskop af Ælfwine af Winchester en mansa i Coomb fri for al verdslig tynge med undtagelse af befæstnings- og broarbejde og krigstjeneste. Vidner: Hardeknud, konge af hele Britannien, Ælfgiva, samme konges moder, Eadsige, ærkebiskop, Ælfric, ærkebiskop, Ælfwine, biskop af Winchester, Brihtwold, biskop af Wilton, Ælfweard, biskop af London, Lyfing, biskop af Crediton, Athelstan, biskop af Hereford, Eadnoth, biskop af Dorchester, Duduc, biskop af Wells, Grimkel, biskop af Sussex, Wulfsige, biskop af Lichfield, Brihtwine, biskop af Sherborne, Godwine jarl, Leofric jarl, Sigvard jarl, Turi jarl, Ælfwine, abbed, Æthelweard, abbed, Sigvard, abbed, Leofsige, abbed, Athelstan, abbed, Ælfstan, abbed, Osgod thegn, Ordgar thegn, Thurgil thegn, Odda thegn, Brihtric thegn, Karl thegn, Asser thegn, Thored thegn, Ælfstan thegn, Brihtsige thegn.
1042. [f. 8. juni]Sutton468'Jeg Hardeknud, ved Kristi overdragelse englændernes og danernes konge og høvding' skænker Abingdon kloster ti mansa i Farnborough, fri for al verdslig tynge med undtagelse af krigstjeneste, bro- og befæstningsarbejde. Vidner: Hardeknud, konge, Ælfgiva, samme konges moder, Edvard, fornævnte konges broder, Eadsige, ærkebiskop af kirken i Canterbury, Ælfric, ærkebiskop af kirken i York, Brihtwold, biskop, Ælfwine, biskop, Duduc, biskop, Brihtwine, biskop, Lyfing, biskop, Eadnoth, biskop, Athelstan, biskop, Wulfsige, biskop, Æthelweard, abbed, Ælfwine, abbed, Sigvard, abbed, Wulfsige, abbed, Ælfwig, abbed, Eadwold, præst, Stigand, præst, Ælfwine, præst, Spiritus, præst, Herman, præst, Leofric, præst, Godwine jarl, Leofric jarl, Sigvard jarl, Osgod thegn, Aki thegn, Toki thegn, Ordgar, foged, Urki thegn, Ælfgeat thegn, Wulfnoth, foged, Karl thegn, Ælfstan thegn, Æthelwig thegn, Cyneweard, foged, Æthelmær thegn, Tovi thegn, Ælfwig, foged, Æthelric, foged, Brihtric thegn.
1042 [f. 8. juni]469Biskop Lyfing af Worcester forlener 'med tilladelse af Hardeknud, englændernes konge' og Leofric, jarl af Mercia, sin tro mand Æthelric med seks 6 mansa i Bentley in Holt for dennes og for to af hans arvingers levetid. Vidner: Lyfing, biskop, Earnwig, klerk, Eadstan, præst, Wulfwi, præst, Wilstan, præst, Wulfstan præst, Wulfweard, præst, Leofwine, diakon, Ælfstan, diakon, Torkil, diakon, Brihtmær, diakon, Godric, klerk.
1042470Biskop Lyfing (af Worcester) forlener med 'kong Hardeknuds' tilladelse to hide i Armscott til sin thegn Æthelric for hans og to af hans arvingers levetid. Vidner: kong Hardeknud og Ælfgiva (Emma) hans moder, biskop Lyfing, munkesamfundet i Worcester, biskop Ælfweard, munkesamfundet i Evesham, Godwine, abbed, munkesamfundet i Winchcombe, Leofric jarl og alle thegner i Worcestershire både engelske og danske.
1042 [f. 8. juni]471Biskop Lyfing af Worcester forlener 'med tilladelse af kong Hardeknud' og Leofric, jarl af Mercia, sin tro mand Æthelric med to mansa i Elmley Castle for dennes og for to af hans arvingers levetid, fri for al verdslig tynge med undtagelse af krigstjeneste, bro- og befæstningsarbejde. Vidner: Hardeknud, konge, Ælfric, ærkebiskop, Eadsige, ærkebiskop, Lyfing, biskop, Athelstan, biskop, Duduc, biskop, Ælfweard, biskop, Godwine jarl, Leofric jarl, Harald jarl, Godwine, abbed, Ælfric, abbed, Ælfwine, abbed, Æthelwine, præst, Eadstan, præst, Wulfwi, præst, Wulfweard, præst, Wilstan, præst, Wulfstan, præst, Leofwine, diakon, Eadwig, diakon, Odda thegn, Brihtric thegn, Ælfric thegn, Brihtric thegn, Brihtwine thegn, Leofric thegn, Æthelric thegn, Dodda thegn, Asser thegn, Ælfwig thegn, Eadwig thegn, Turi thegn, Wigod thegn, Godric thegn.
[1042-1043]472Kong Edvard Bekenderen erklærer over for biskop Ælfric (af Elmham) og alle sine thegner i Norfolk og Suffolk, at det er hans vilje, at abbed Ufi med rette skal beholde klostret St. Edmund's Bury med alle dets rettigheder og friheder uændret, 'hvilke Knud konge har tilstået og senere Hardeknud konge, min broder'.
[1042-1044]473Kong Edvard Bekenderen erklærer overfor biskop Ælfweard (af London), Wulfgar, byfoged, og alle sine borgere i London, at hans mænd i det engelske cnihte gilde skal nyde samme rettigheder og gode love som i kong Edgars dage og i 'min faders og ligeledes i Knuds'.
[1042-1047]474Kong Edvard Bekenderen erklærer over for sine bisper, jarler og thegner i de shirer, hvor Old Minster i Winchester ejer jord, at han har givet biskop Ælfwine bispedømmet Winchester så frit, 'som Knud konge friest gav ham det'.
[1042-1050]475Kong Edvard Bekenderen erklærer over for ærkebiskop Eadsige (af Canterbury), Godwine jarl og alle sine thegner i Kent, at han har tilstået munkesamfundet i St. Augustine (i Canterbury) den samme doms- og sagefaldsret over deres mænd og thegner, som det havde 'i Knud konges dage'.
[1042-1052]476'Jeg Ælfgiva, frue', kong Edvard Bekenderens moder, erklærer, at hun erhvervede 'af Knud, konge, min herre' det gods i Newington, som thegnen Ælfric havde forbrudt til kongen, og at kongen derefter gav det til Christ Church i Canterbury til bod for deres sjæle.
[1042-1065]477Kong Edvard Bekenderen stadfæster de friheder, 'som Knud konge og Hardeknud konge, min broder', og han selv tidligere har givet abbediet Bury St. Edmund's.
[1042-1066]478Godwine skænker landsbyen St. Osyth med samtykke af kong Edvard til Christ Church i Canterbury med frihed for al verdslig tynge, 'således som min herre kong Knud gav mig den'.
[1042-1066]479Kong Edvard Bekenderen erklærer over for sine bisper, jarler, sheriffer og thegner i de shirer, hvor hans præst Regenbald sidder inde med jord og har mænd, at han skal have samme doms- og sagefaldsret over sin jord og sine mænd, som hans forgængere havde det 'i Knud konges dage'.
[1042-1066]480Kong Edvard Bekenderen kundgør, at han har stadfæstet Bury St. Edmund's friheder og bekræftet stedet for abbediet, som 'Knud konge' udvalgte, og 'min broder Hardeknud konge' stadfæstede, og skænker det desuden yderligere gods og kongelige rettigheder.
forrige næste