forrige næste
DatoStedNr.Regest
[1043. f. november]481Abbed Sigfred af Gorze redegør over for abbed Poppo af Stavelot, at kong Henrik 3. af Tyskland og Agnes (af Poitiers), som agter at indgå ægteskab, er beslægtet i 4. grad, hvorfor han opfordrer Poppo til at advare kongen mod at indgå dette. Endvidere, at Agnes og hans tidligere dronning (Gunhild), 'hvis slægtsskabsforhold jeg har undladt at optegne både på grund af de danske eller normanniske navnes fremmedartethed og på grund af forsigtighed, for at ikke noget mindre efterprøvet skal holdes for sikkert og noget urigtigt herved for sandt', ikke stod hinanden fjernere end 3. eller 4. slægtskabsgrad).
1043482Notitia om, at ærkebiskop Bardo af Mainz har indviet sognekirken i Schlossborn, efter at den var blevet genopført i sten, og at han samtidig har stadfæstet de sognegrænser for den ældre kirke, som ærkebiskop Willigis havde fastlagt; denne havde ladet den ældre trækirke indvi 'af Staggo, danernes biskop'.
[1043-1049]483Kong Edvard Bekenderen erklærer over for biskop Eadnoth (af Dorchester), Turi jarl, Kinric og alle sine thegner i Huntingdonshire, at han stadfæster, at St. Benedict's kloster i Ramsey skal sidde inde med landet i Hemingford Grey med alle tilliggender, 'således som kong Hardeknud, min broder, og Ælfgiva, min moder', har tilstået klostret det, idet han under ingen omstændigheder tillader nogen, 'hverken englænder eller en dansker', at ændre denne gave.
forrige næste