forrige næste
DatoStedNr.Regest
1045. 1. augustLondon488Kong Edvard Bekenderen erklærer, at da abbed Ulnod og munkesamfundet i St. Peters kloster i Westminster har anmodet ham om i lighed med sine forgængere Edgar, Edvard, Ædelred, Edmund og 'Knud' at stadfæste klostrets eksemption og øvrige privilegier, har han udfærdiget en stadfæstelse i overensstemmelse hermed.
[1045-1048]489Biskop Sigvard erklærer over for Godwine jarl, biskop Herman og de velbyrdige mænd i Berkshire, at Brihtwine med urette har tilegnet sig Abingdon klosters gods i Leckhampstead, som klostret 'i kong Knuds tid' havde overladt Brihtwines fader for livstid og til to af hans arvinger, d. v. s. moderen og en afdød broder.
[1045-1049]490Kong Edvard Bekenderen erklærer over for biskop Eadnoth (af Dorchester), 'Bjørn jarl' og alle sine thegner i Herefordshire, at han har tilstået Westminster Abbey godset i Aldenham med den samme doms- og sagefaldsret, som Sihtric jarl havde, da han sad inde med det på klostrets vegne.
forrige næste