forrige næste
DatoStedNr.Regest
[f. 1052. 2. maj]Biskop Drogo af Thérouanne henvender sig til ærkebiskop Wido af Reims.
[1052-1056]499Biskop Ealdred af Worchester skænker tre hida i Teddington og Alston til St. Maria kirke i Worchester tillige med en curtis sammesteds, hvilket gods 'Toki, kongens såre mægtige og rige thegn, havde i len med arvelig ret, fri, så længe han levede, for enhver tjenesteydelse til noget menneske, undtagen til kongen, eftersom den er fælles for hele landet', og som han havde testamenteret til St. Maria kirke, men som dennes søn, 'Aki af navn og ligeledes kongens mægtige thegn', havde rejst krav på i et forsøg på at omstøde testamentet, hvilket krav dog blev frafaldet, efter at bispen med kong Edvards og Leofric jarls samtykke havde givet sønnen 8 mark guld. Blandt vidnerne 'Vagn, thegn, Asser, thegn'.
[1052-1066]500Kong Edvard Bekenderen erklærer over for alle sine bisper, jarler, fogeder og thegner i de shirer, hvor ærkebiskop Stigand og Christ Church i Canterbury ejer jord, at han har tilstået ærkebispen og kirken fuld doms- og sagefaldsret over deres mænd samt over deres thegner til bod for sin sjæl, 'således som Knud konge gjorde det'.
forrige næste