forrige næste
DatoStedNr.Regest
1085. 21. majLund21Knud 4. (den Hellige) har taget riget i arv efter sin fader og har givet følgende som brudegave til St. Laurentii kirke i Lund, skønt den endnu ikke er færdig: en jord i Lund, i Södra Uppåkra 4½ bol, i det andet Uppåkra lige så mange, i Herrestad 8 bol, i Skälshög 2 bol, i Flädie 5½ bol, i Hilleshög ½, i Håstad 1 bol, i Gärds herred i Venestad 1 bol, i Skättilljunga ½ bol, i Sövestad ½ bol, ½ bol i Karlaby, i Brönneslöv ½, i Guthisbo i Sandby 1 bol; på Sjælland i Ramsø herred Øm 2 bol, i Sømme herred Tjæreby 2 bol, i Tune herred Vesby 2 bol, i Horns herred i Skuldelev 1 bol, i Onsved 1 bol, i Smørumnedre 2 bol, i Lynge herred Børstingerød 2 bol, i Jørlunde herred Tollerup 1 bol, i Skenkelsø 1 bol, på øen Amager i Sundbyvester 5 bol, i Brøndby 3 bol. Fremdeles 3 mark af den årlige pengeafgift af tofterne i Lomma, 3 mark af samme afgift i Helsingborg, af tofterne i Lund 21 mark. Kongens ret af den jord, der forud er nævnt, skal tilhøre provsten og brødrene. Tre ting undtages. Den fredløse skal købe sin fred af kongen, men provsten og brødrene tage hans ejendom; ledingsbøderne tilfalder kongen; redskud skal kun gives, når kongen selv kommer.
[1085-1086]22Kong Knud 4. den Hellige påbyder overholdelse af de kirkelige højtider og fastetider.
forrige næste