forrige næste
DatoStedNr.Regest
[1117]. 23. aprilBenevent41(Paschalis 2. til Danernes konge Niels). Paven minder ham om hans pligter som konge særlig overfor kirken. Med hensyn til præsternes og diakonernes forpligtelse til at leve kysk kan hverken de selv eller paven rokke Guds ord. Ærkebiskoppen af Lund og de andre biskopper i Danmarks rige anbefales til kongen, der skal adlyde og bistå dem.
1117. 13. oktoberAnagni42Paschalis 2. til Hubald, biskop af Odense. Danernes konge, Niels, har meddelt, at han med biskoppens råd og samtykke har foranlediget, at munkesamfundet i Odense knyttes til bispesædet, og har ansøgt paven om at stadfæste samfundet. Paven finder samme ønske fremstillet i et brev fra biskoppen. Han bifalder, stadfæster samfundet og fastsætter, at alle de ejendomme og besiddelser, som kongen har overdraget af den kongelige ret og biskoppen af Odensekirkens tilliggender til underhold for brødrene, skal forblive hos disse. Det samme gælder, hvad der fremtidig retmæssigt måtte erhverves. Hverken biskoppen, kongen eller nogen anden er det tilladt at fjerne munkene fra klostret eller forandre klosterreglen. Decernimus etc.
[1117]43Gizur, biskop af Skálholt, anbefaler i et brev til ærkebiskop Asser af Lund præsten Torlak som sin efterfølger. Reg: Hungrvaka c. 5. Med hensyn til håndskrifterne: Byskupa sǫgur, udg. v. Jón Helgason 27. — Reg. Norv. 38.
forrige næste