forrige næste
DatoStedNr.Regest
1126. 22. juli[Lund]48Asser, ærkebiskop af Lund, har indviet det venstre alter i kryptkirken (i Lund) til evangelisten Johannes, Jakob d. æ. og andre navngivne helgener. Af dem alle opbevares relikvier i alteret.
[1126-1129]. 23. majLateranet49Honorius (2.) til A(dalbero), ærkebiskop af Bremen. Paven sender kardinalpresbyteren E. som legatus de latere til ærkebiskoppen for at anstille undersøgelse angående tvistighederne mellem ham og A(sser), ærkebiskoppen af Lund. A(dalbero) skal indfinde sig hos legaten efter tilsigelse og forhandle i sagen.
forrige næste