forrige næste
DatoStedNr.Regest
6. januar 1135.Lund. St. Laurentii kirke63Erik Eriksen (Emune), Danernes konge. Gud har forløst Erik fra svar nød, befriet sit folk, gengivet ham rige og arv og indsat ham på hans fædres trone. I taknemmelig erkendtlighed overgiver han Gud og kirken i Lund, hvad der er tilstrækkeligt til et præbende, for at dets indehaver kan tjene Gud og hans hellige til frelse for kongen: i Gärds herred i landsbyen Västra Vram 1 bol, Maglehem 1 bol, Hovby 1 bol, Yngsjö ½ bol, Härlöv 1 fjerding; i Villand i landsbyen Fjälkinge 1 fjerding; på øen Amager i landsbyen Tømmerup 2 bol, Taarnby 1 bol. Jorderne skal være immune og helt frie for at svare kongens ret i lighed med dem, som hans forgængere Svend Magnus og Knud (den Hellige) har givet.
1135. 29. novemberNæstved64Eskil, Roskildekirkens biskop. Peder Bodilsen og hans brødre Hemming og Jørgen har sammen med deres moder med biskoppens samtykke overdraget St. Peders kirke i Næstved til oprettelse af et Benediktinerkloster. Til brødrenes underhold har de afsat følgende dele af deres patrimonium: Peder sin gård i Ladby og Bukkerup 1½ bol og en fjerding, sjettedelen af skoven Faksinge Ore og på Møn i landsbyen Keldby 5½ bol; Hemming i landsbyen Aalebæk ½ bol, på Falster i Gedesby 1 bol; Jørgen i Gedesby, Skelby og Vaalse 2 bol. Deres moder har skænket: i Lille Næstved halvdelen af denne landsby og skoven Ladby Ore, dertil Torpe og i Store Næstved 1 bol, en fjerding og en mølle. Eskil stadfæster disse overdragelser med kirkens ban, frigiver til bedste for St. Peder og brødrene kirkerne i Næstved, Tjæreby og Haarslev og eftergiver al tynge af dem til biskoppen, den biskoppen tilkommende myndighed uforkrænket. Yderligere tilstår han brødrene bispetienden af den fjerding af Tybjerg herred, hvor de bor, og tienderne af alle deres nuværende og fremtidige besiddelser i stiftet. Abbeden skal til gengæld på egen bekostning møde til synode eller koncilium i eller udenfor provinsen efter biskoppens bestemmelse.
1135Ringsted. Vor Frue kirke.65Erik 2. (Emune), konge over Danerne, har til minde om sin myrdede broder, Knud (Lavard), stiftet et regelbundet brødresamfund ved den kirke, hvor broderen er begravet. Kongen har til hensigt at hjælpe brødrene rigeligt med føde og klæder. For øjeblikket tilstår han dem til deres beklædning 10 mark årligt af midsommergælden i Ringsted, og han har overdraget dem sin besiddelse i Bjerge med tilliggende knap 2 bol, 2 bol på Amager, (1 bol) i Ejby og Almstofte og halvdelen af Ringsted skov. Yderligere donationer stilles i udsigt. Derudover har kongen skænket brødrene al kongelig ret af alle ejendomme og jorder, som er blevet eller måtte blive dem overdraget.
[1135-1139]66R(ikulf), biskop af Odense, B., prior, og konventet sammesteds til R(eginaldus), abbed af Evesham, og konventet der. Fornyelse af broderskabsakten mellem klostrene.
[1135-1139]67R(ikulf), biskop af Odense, til abbed R(eginaldus) og konventet i Evesham. Biskoppen lykønsker til det ry for fromhed, som klostret nyder. Kendskabet hertil er blevet fornyet af brevføreren, broder i Evesham.
forrige næste