forrige næste
DatoStedNr.Regest
[1137]70Wibaldus, abbed af Monte Cassino, til Lothar, Romernes kejser. Abbeden henviser til broder Petrus, der har affattet brevet, med hensyn til de lidelser, som abbeden og klostret har været udsat for fra Langobarder, Normanner og Saracener, og meddeler, at han har besluttet at sende broder Petrus til Danmark og andre lande.
[1137-1146]71Erik (Lam), konge over Danerne, til Livo, provst ved St. Albani (i Odense), og menigheden der. En overenskomst er befæstet mellem brødrene ved St. Knud (i Odense) og provsten og menigheden ved St. Albani. Brødrene havde forud på lovlig vis ejendomsretten til St. Albani kirke. Kirken skal ifølge overenskomsten være fri for brødrenes dominium, og til gengæld oppebærer brødrene nu 4 mark af kongen, som denne forud plejede at overdrage St. Albani kirke og desuden andre 16 mark som kongelig gave. Der er påny opstået tvistigheder. Kongen byder og befaler Livo og tilkendegiver menigheden, at de ikke må bryde overenskomsten.
forrige næste