forrige næste
DatoStedNr.Regest
1139. 1. martsLateranet76Innocentius 2. til Orm, prior i Ringsted, og hans efterfølgere. Paven tager kirken i Ringsted i sin beskærmelse, bestemmer, at det munkesamfund, som er indrettet der, for fremtiden skal stå ved magt, og stadfæster, hvad klostret retmæssigt besidder eller senerehen kan erhverve. Sanximus .. ut nullus fratrum etc. Decernimus etc. med forbehold af stiftsbiskoppens kanoniske ret og den ham tilkommende ærbødighed.
1139. 8. augustLund77Eskil, den hellige Lundekirkes ærkebiskop, til St. Knuds brødre i Odense. Ærkebiskoppen kundgør, hvad den hellige synode har besluttet, og forbyder at omstøde eller mindske, hvad biskop Hubald og andre har tilstået, og som gennem Paschalis (2.s) privilegium er blevet brødrene til del; kun biskoppen må beholde, hvad han modtog med alles samtykke og med kong Niels' råd. Ærkebiskoppen stadfæster, at valget ved brødrenes kirke skal være frit: de, som gør tjeneste ved katedralkirken, skal have første stemme ved valget af deres biskop, de alene skal stemme ved valget af deres prior; denne skal efter at være valgt præsenteres biskoppen til konfirmation, så at ærbødigheden for biskoppen i alt bevares. Brødrene må give den sidste olie og begrave dem, der har søgt broderskab med dem og ønsket at blive jordfæstet på deres kirkegård, sognepræstens ret uforkrænket. Det forbydes at afhænde kirkens ornamenter, undtagen i stor nød, til kirkens bedste og med hele kongregationens samtykke. Biskoppen må ikke straffe brødrene uden efter begæring af prioren og brødrene.
forrige næste