forrige næste
DatoStedNr.Regest
1140. 21. martsEggeslev(magle)78Erik (Lam), konge over Danerne, tilstår efter andragende af herr Peder (Bodilsen) og hans brødre Jørgen og Hemming munkene ved St. Peder i Næstved torv, torverettigheder og al ret og sædvane i byen, navnlig 3 og 40 marks bøderne til kongen tilligemed midsommergælden sammesteds. Byens beboere og munkenes andre landboer skal i stedet for leding, om fornødent, en dag om året fragte kongen og hans folk over til Falster, Låland eller andre øer i nærheden. Brødrenes kirke ligger ifølge arveret under kongens værn.
[1140.] 7. april [el. kort efter]79Erik (Lam), konge (over Danerne), til indbyggerne i Tybjerg herred. Kongen kundgør som sin vilje, at hans privilegium for kirken i Næstved skal stå ved magt og forbyder overtrædelser af det. Ærkebiskop (Eskil) har påskedag i kongens nærværelse banlyst alle, som krænker det.
forrige næste