forrige næste
DatoStedNr.Regest
[1142]. 12. februarRegensburg82Konrad (3.), Romernes kejser, til Johannes (I Komnenos), kejser af Konstantinopel. Konrad har lagt alle fjender af sit rige under sig og givet alle dele af riget fredens velsignelse. Frankrig, Spanien, England, Danmark og de øvrige omliggende kongeriger forsikrer ham til stadighed gennem sendemænd om deres lydighed.
1142. [april]Würzburg83Konrad 2., Romernes konge. Kongen tager klostret Ranshofen i sin beskærmelse og stadfæster dets besiddelser. Blandt vidnerne: Peder, søn af kongen over Danerne.
1142. 26. april [el. kort efter]84Kong Niels gav et fiskeri til kirken i Odense. Erik 3. (Lam), konge over Danerne, har stadfæstet donationen og ærkebiskop Eskil banlyst dem, der krænker den trufne afgørelse.
[1142-1146]85Kong Erik Lam forbyder sine ombudsmænd Eskil og Ebbe at lægge hindringer i vejen for Knudsbrødrenes fiskefangst ved Lønborg.
forrige næste