forrige næste
DatoStedNr.Regest
[1151]102Bjørn Gilsson, biskop af Hólar, medgiver den udvalgte biskop Klængr af Skálholt et brev til ærkebiskop Eskil af Lund.
[1151]103Svend (Grathe), Danernes konge, til K(onrad 3.), romersk kejser. Kongen beder om kejserens bistand mod sine fjender og andrager om et møde og sikkert følge. Sit ærinde har han for at undgå hertug (Henrik af Sachsens) list betroet sine tro venner ærkebiskop (Hartwig) af Bremen og markgreve O(tto af Brandenburg).
[1151]104Knud (Magnussen), konge over Danerne, til K(onrad 3.), Romernes kejser. Kongen er blevet berøvet rige og fædrenearv. Fordrevet bønfalder han om våbenhjælp og lover sønlig lydighed.
[1151]105Konrad (3.), Romernes konge, til Eugenius (3.). Dag og termin, på hvilken ærkebiskop Har(twig) af Bremen skal møde i sagen om opretholdelsen af sin kirkes værdighed, er blevet fastsat. Kongen andrager om, at sagen må blive udsat indtil hans egen ankomst til kurien.
1151. 29. decemberSegni106Eugenius 3. til Vilhelm, abbed af Esrom, og hans brødre. Paven tager deres kloster i sin beskærmelse og stadfæster, hvad klostret retmæssigt besidder eller senerehen kan erhverve, særligt Villingerød, Aueholm, og hvad brødrene har fået i Tanga og Davithesthorp af ærkebiskop Eskil. Sane laborum etc. Decernimus etc.
[1151-1157]107Svend (Grathe), konge over Danerne. Eskil, den hellige Lundekirkes ærkebiskop, erhvervede landsbyen Esrom af kong Erik (Lam) som prekarieejendom og overlod den til brug for brødrene der. Svend (Grathe) har efterfulgt Erik (Lam) og burde næppe anerkende en sådan donation. Ikke desmindre stadfæster han, hvad der er sket. Ærkebiskoppen har yderligere tillagt brødrene en anden landsby, Villingerød, som han har skaffet sig ved køb fra en arving efter biskop Herman af Slesvig. Kongen fritager brødrenes landboer for al tynge til sig og sine efterfølgere.
1151-1179Udtog af brev fra Hildegard af Bingen.
forrige næste