forrige næste
DatoStedNr.Regest
1159. 21. februarLateranet133(H)adrianus 4. til Hartwig, ærkebiskop af Bremen, og hans efterfølgere. Paven tager ærkebiskoppens kirke i sin beskærmelse, stadfæster, hvad den retmæssigt besidder, og fastsætter stiftets grænser: fra floden Elben ned til oceanet, gennem Slavernes provins til floden Peene og langs med denne flod til Østersøen. Decernimus etc. med forbehold af det apostoliske sædes myndighed.
[1159]. 28. oktoberUnder belejringen af Crema134Frederik (Barbarossa), Romernes kejser, til Henrik (2.), konge af England. Kejseren tager sig skismaet indenfor kirken nær. Han ønsker at bringe det til ophør for en forsamling af italienske og tyske biskopper, og han agter at træffe afgørelsen efter disses råd. Kongen af England er en af de vigtigste støtter for kirken. Uden hans bistand kan sagen ikke få en lykkelig afslutning.
[1159]135Frederik (Barbarossa), Romernes kejser, til kansleren Roland og de kardinaler, som har valgt denne til pave. For at gøre en ende på det skisma, som er opstået ved pavevalget, har kejseren kaldt ærkebiskopperne, biskopperne og abbederne i imperiet, England, Frankrig, Ungarn og Danmark til et almindeligt møde i Pavia 13. januar (1160). Det befales brevmodtagerne at komme til mødet for at høre og modtage den dom, som kirkens mænd måtte fælde.
[1159-1160]. 26. februar136Biskop Niels af Viborg henlægger St. Mikkels kirke til de fattiges hospital.
forrige næste