forrige næste
DatoStedNr.Regest
[1160]. 16. februar137Frederik (Barbarossa), Romernes kejser, til Eberhard, ærkebiskop af Salzburg, og hans lydbiskopper. Kejseren kundgør og stadfæster Paviakonciliets beslutning.
[1160. februar]138Peregrinus, patriark af Aquileja, fire tyske ærkebiskopper og alle andre gejstlige, samlet til koncilium i Pavia, til konger, ærkebiskopper og alle andre, som får brevet i hænde. Konciliet har stadfæstet valget af Victor (4.) til pave og kasseret valget af Roland, der er blevet bandlyst. Den danske konge har ligesom andre konger givet sit samtykke. Biskoppen af Ribe (Helias) har været nærværende.
[1160]139F(rederik Barbarossa), Romernes kejser, til patriarken P(eregrinus) af Aquileja. Der går rygter om, at Victor (4.s) stilling er ifærd med at forværres. Dette er usand tale. Spanien, Ungarn, Danmark, Bøhmen og flere grever og lande viser ham lydighed. Hans magt øges dag for dag.
1160140Relikvier af de elleve tusinde jomfruer (er blevet nedlagt i Tryde kirkes højalter).
[1160-1161]141Pave Alexander 3. stadfæster, at kirken i Lund skal være metropolitankirke for Danmark.
[1160-1162]142Petrus, abbed af La Celle, til Eskil, Lunds ærkebiskop. I fjor fik abbeden det hverv at udvirke hos brødrene i La Chartreuse, at broderen Rogerius blev sendt til ærkebiskoppen for at udse en plads til ordenen. Hvad han har befalet, er sket. Karteuserkonventet er gået ind på ærkebiskoppens begæring. Sagen var vanskelig at gennemføre. Ærkebiskoppen har sikkert allerede Rogerius hos sig.
forrige næste