forrige næste
DatoStedNr.Regest
1161. 27. marts143Valdemar, konge over Danerne. Kongen tager abbediet i Tommerup, abbeden og præmonstratenserbrødrene sammesteds i sin beskærmelse og tilstår dem Vor Frues og St. Peders kirker i landsbyen tillige med St. Nicolai kirkei Simrishamn, samt vandmøllerne Valkemølle, Vippemølle, Kubemølle, Bromølle og Øverstemølle i Tommerup å. Kongen indrømmer syge ret til på dødslejet, under iagttagelse af dansk lov, at dotere halvdelen af deres ejendele til brødrene. Købmænd, der vil sone, hvad de har forbrudt, må, hvad enten de er raske eller ligger for døden, give brødrene del i deres ejendom.
1161144Kongerne af Danmark, Norge, Ungarn, Böhmen, 6 ærkebisper og 20 bisper m. fl. undskylder deres ikke-tilstedeværelse på synoden i Lodi, men giver udtryk for, at de anerkender pave Victor 4.
[1161-1168]145Kapitlet i Ribe appellerer til ærkebiskop Eskil af Lund angående en strid med biskop Radulf.
[1161-1169]146Kapitlet i Ribe får dets ret til selv at udnævne kanniker stadfæstet.
[1161-1171]147Absalon, den hellige Roskildekirkes tjener. Biskoppen overlader bispetienden af Ringsted herred til brødrene i Sorø.
forrige næste