forrige næste
DatoStedNr.Regest
[1165]164Biskop Absalon af Roskilde udbeder sig af Ste.-Genevièves kloster i Paris, at herr Vilhelm og tre brødre sendes til Danmark for at grundlægge et augustinerkloster.
[1165]165Abbed Vilhelm bestemmer med sine brødres råd og samtykke at beholde Eskilsø for bestandig uden nogen ombytning af jordtilliggendet.
1165. 2. februarPave Alexander 3. tager cistercienserklostret i Cîteaux i sin beskyttelse og stadfæster dets rettigheder og besiddelser, heriblandt særlig Cîteaux, 16 abbedier, hvorunder næstsidst Herrevad kloster, samt klostrets jordegods i Frankrig.
1165. 31. augustKøln166Rainald, Kølns ærkebiskop, til bymændene i Medebach (i Westphalen). Ærkebiskoppen stadfæster alle deres rettigheder og træffer bestemmelse om nærværelse af vidner, når en borger giver en af sine medborgere penge for at handle i Danmark, Rusland og andre egne.
[1165-1166]167Alexander (3.) til Valdemar, Danernes konge. Paven har gennem breve fra kongen og nogle af biskopperne erfaret, at kongen i samråd med biskopperne har overdraget klostret i Veng til brødre af cistercienserordenen, og at klostret er blevet reformeret og brødrene indført der af Svend, udvalgt biskop af Århus. Paven stadfæster dette. Han opfordrer kongen, der nu er vendt tilbage til kirkens enhed, til at kalde ærkebiskop Eskil hjem, vise ham den hæder, der tilkommer ham, og beskærme hans kirkes rettigheder og besiddelser.
[1165-1166]168Alexander (3.) til biskopperne Absalon af Roskilde og Tyge af Børglum samt de udvalgte biskopper Radulf af Ribe og Svend af Århus. Valdemar, konge over Danerne, har, som paven har erfaret gennem breve fra dem og kongen, i samråd med biskopperne overladt klostret i Veng til brødre af cistercienserordenen. Paven stadfæster dette. Han opfordrer dem alle til at virke for, at kongen kalder ærkebiskop Eskil hjem og viser ham den hæder, som tilkommer ham. Hvis ærkebiskoppen ikke vender tilbage i løbet af kort tid, skal de udvalgte biskopper begive sig til ham og modtage ordinationen og konsekrationen af hans hånd.
forrige næste