forrige næste
DatoStedNr.Regest
1166. april169Biskop Niels af Viborgs brev om et forlig mellem kannikesamfundet i Viborg og St. Mikkels hospital.
[1166]170Provst Samsons brev om samme sag som nr. 169.
[1166]171Biskop Niels af Viborg henlægger to kirker til Vor Frue kirke.
[1166]172Biskop Niels af Viborg godkender overdragelsen af kirken på Fur til Vor Frue kirke i Viborg.
[1166-1181]173Alexander (3.) til Svend, biskop af Århus. Paven erklærer på forespørgsel af biskoppen, at brødre af cistercienserordenen er fritaget for at betale tiender til gejstlige af de jorder, som de dyrker personligt eller på egen bekostning, samt af fodret til deres husdyr.
[1166-1187]. 9. oktober174Biskop Niels af Viborg overlader Asmild kloster en mølle og en skov.
forrige næste