forrige næste
DatoStedNr.Regest
[1169]. 4. novemberBenevent189Alexander (3.) til Absalon, biskop af Roskilde. Kong Valdemar har indtaget og kristnet Rygen. Han har ansøgt om, at paven ville overdrage sjælesorgen og forvaltningen i åndelig henseende til biskoppen. E(skil), Lunds ærkebiskop, biskopperne og høvdingene i riget, S(tefan), Uppsalas ærkebiskop, og flere andre har fremmet sagen. Paven lægger øen under Absalon og hans efterfølgere, dog med forbehold af den ret, andre kirker muligvis kan have.
[1169]. 8. novemberBenevent190Alexander (3.) til Eskil, ærkebiskop af Lund, biskopperne, abbederne, priorerne og andre prælater ved kirkerne i Danmark. Paven har gennem breve fra kong Valdemar og gejstligheden i Danmark samt af det, som ærkebiskop Stefan af Uppsala og hans følge har berettet, fået underretning om, hvilket prisværdigt levned den danske hertug Knud har ført, og om de undere, der er sket ved hans grav. Kongen og gejstligheden har andraget om, at han måtte blive kanoniseret. Efter sine brødres råd har paven bestemt, at han skal indskrives blandt helgenerne, Hans fødselsdag, 25. juni, skal fejres som hans festdag.
[1169] 8. novemberBenevent191Alexander (3.) til kannikerne ved Ribe kirke. Det er kommet paven for øre, at kannikerne har forladt augustinerreglen og fører et verdsligt levned. Paven befaler dem atter at efterleve reglen og at vise deres biskop Radulf lydighed og ærbødighed.
[1169-1170]192E(skil), den hellige Lundekirkes ærkebiskop, det apostoliske sædes legat, Danmarks og Sveriges primas, til Er(nisius, abbed af St.-Victor i Paris). Ærkebiskoppen sender sin klerk Osb(ern) til abbeden og beder ham overgive denne det depositum, som han har betroet abbeden i eet vidnes nærværelse over for St. Laurentius' alter i St.-Victor, i to vidners nærværelse i sit kammer ved St. Marcel (i Paris). Ærkebiskoppen kan ikke noksom undre sig over, at ikke få er blevet bekendt med dette depositum, til hvilket Gud har været så at sige eneste vidne. Han anmoder abbeden om, at det ikke bliver endnu videre bekendt.
forrige næste