forrige næste
DatoStedNr.Regest
[o. 1170]1Referat af et biskop Absalonbrev, der har redegjort for Sorø klosters adkomst til dets jordegods i Gudum.
[o. 1170]2Referat af et biskop Absalonbrev, der har redegjort for Sorø klosters adkomst til ladegården i Lynge.
[o. 1170]3Referat af et Absalonbrev, der har redegjort for Sorø klosters adkomst til Ellinge.
[o. 1170]4Referat af et Absalonbrev, der har redegjort for Sorø klosters adkomst til Slagelsebo.
[o. 1170]5Referat af et Absalonbrev, der har redegjort for Sorø klosters adkomst til et bol i Vemmelev.
[o. 1170-1186]6Referat af forskellige transaktioner, ved hvilke Absalon overlader Sorø kloster Asserbo og Undløse mod at få Ellinge tilbage.
[o. 1170]7Biskop Tyge af Børglum stifter Ø kloster for nonner af benediktinerordenen.
[o. 1170]8Biskop Niels af Viborg stadfæster Viborgkannikernes privilegier.
[o. 1170]9Biskop Niels af Viborg overlader Viborgkannikerne St. Margrete kirke i Asmild.
[o. 1170]10Biskop Niels af Viborg slutter forlig med kannikesamfundet sammesteds.
1170. 21. februarBenevent11Pave Alexander 3. tager Vor Frue kirke og augustinerkannikesamfundet i Viborg i sin beskyttelse og stadfæster kannikesamfundets rettigheder og privilegier
[1170. o. 25. juni]12Biskop Simon af Odense indstifter med samtykke af kong Valdemar 1. og ærkebiskop Eskil af Lund et præmonstratenserabbedi, knyttet til kirken i Væ.
[1170. o. 25. juni]13Ærkebiskop Eskil af Lund indstifter et præmonstratenserabbedi i Væ og bekræfter dets besiddelse af kirken i Kiaby med alle tilliggender mod, at der dagligt afholdes en messe til hans minde.
1170. [o. 25. juni]14Ærkebiskop Eskil af Lund overdrager Vor Frue kirke og brødrene i Ringsted et kapel med dets tiender og fiskeri i Hov sogn i Halland.
1170. [o. 25. juni]15Kong Valdemar 1. den Store stadfæster, at de, der herefter overdrager Ringsted kloster deres hovedlod, skal være fri for alle kongelige krav.
1170. 9. septemberVeroli16Pave Alexander 3. tager i lighed med sine forgængere paverne Honorius 2., Innocens 2., Cølestin 2., Lucius 2. og Eugenius 3. den hellige gravs kirke i Jerusalem og augustinerkannikesamfundet sammesteds under sin beskyttelse og stadfæster deres rettigheder og besiddelser, tilstår dem bestyrelsen af patriarken af Jerusalems gods under vakance eller under dennes fravær og stadfæster fremdeles 'halvdelen af de besiddelser, som I er fælles om, nemlig i England, i Danmark, i Tyskland, Polen, Lillerusland, Ahagia, Ungarn, Konstantinopel og i alle deres landområder, i hvilke I skal være halvt om udgifterne'.
[1170-1172 el. 1178 el. 1180]. 2. decemberTusculum17Pave Alexander 3. stadfæster Glenstrup Vor Frue klosters besiddelser.
[1170-1178]18Biskop Absalon af Roskilde overdrager St. Knuds brødre i Ringsted bispetienden af Benløse.
forrige næste