forrige næste
DatoStedNr.Regest
1171. [januar–oktober]Lund19Ærkebiskop Eskil af Lund stadfæster Odense St. Knuds klosters besiddelser og rettigheder, herunder valg af prior og førsteret ved valg af biskop, begrænser bispens ret over klostret og bekræfter dets besiddelse af de almisser fra Jylland, Sjælland, Lolland m. fl. øer, der tidligere er skænket til martyren St. Knud af bisper og menigheder.
1171 Udkast20Biskop Absalon af Roskilde tager augustinerklostret St. Thomas på Eskilsø under sin beskyttelse og stadfæster dets besiddelser og rettigheder.
[1171-1172. f. september]21Petrus, abbed af St.-Rémi (i Reims), anbefaler (Fulko), som han havde givet munkedragt, og som nu er blevet biskop, til pave Alexander 3. som missionsbiskop.
[1171-1172. f. september]22Petrus, abbed af St.-Rémi (i Reims), anbefaler over for pave Alexander 3. de ansøgninger, som biskop Fulko, der efter et besøg ved kurien opholder sig hos ham, har indgivet til paven om hjælp til at udbrede den kristne tro.
[1171-1172]. 7. septemberTusculum23Pave Alexander 3. tager kirken i Strängnäs i sin beskyttelse og stadfæster dens besiddelser, herunder særligt Närke, således som den svenske konge og ærkebiskop samt ærkebiskop Eskil af Lund tidligere har gjort det for biskop Vilhelm af Strängnäs.
[1171-1172]. 8. septemberTusculum24Pave Alexander 3. godkender, at klerke og lægmænd i Linköping stift med samtykke af ærkebiskop Eskil af Lund, den svenske konge og den svenske jarl har valgt Kol til biskop af Linköping efter biskop Stenars resignation til ærkebispen, selv om resignationen burde være sket med apostolisk bemyndigelse.
[1171-1172]. 9. septemberTusculum25Pave Alexander 3. pålægger ærkebispen af Uppsala, hans lydbisper samt Guttorm jarl at tage sig i agt for finnerne, som under nødsforhold lover at efterleve den kristne tro og anmoder om prædikanter og opdragere, men når faren er forbi fornægter troen og forfølger prædikanterne.
[1171-1172]. 9. septemberTusculum26Pave Alexander 3. anmoder ærkebiskop Eystein af Trondheim og Amund, forhen biskop af Stavanger, om at lade den estniske munk Nicolaus slutte sig til Fulko, esternes biskop, som agter at omvende dette folk til kristendommen.
[1171-1172]. 11. septemberTusculum27Pave Alexander 3. opfordrer konger, fyrster og andre kristne i Danmark, Norge og Sverige til at vise kirken skyldig ærbødighed, til at rette sig efter de gejstlige myndigheders befalinger, til at yde dem tiende og offergaver og til at værne deres rettigheder og forsvare dem mod Esternes og andre hedninges angreb og tilstår alle, der går i kamp mod hedningene, et års syndsforladelse i lighed med den, paven giver dem, der besøger den hellige grav.
[1171-1172]. 17. septemberTusculum28Pave Alexander 3. opfordrer alle troende kristne i Danmark til at yde Fulko, biskop over Esterne, hjælp til dennes arbejde på at omvende hedningene til kristendommen.
[1171-1173]29Petrus, abbed af St.-Rémi (i Reims), underretter kongen af Sverige, de svenske jarler og høvdinge, ærkebispen (af Uppsala) og hans lydbisper om, at biskop Fulko har udsat sin rejse dertil på grund af oversvømmelser og fordi han bistår abbeden ved varetagelsen af ærkebispen af Reims' embedspligter under dennes rejse til Rom.
[1171-1178]30Biskop Absalon af Roskilde overlader brødrene i Sorø kloster bispetienden af sognene Finderup, Sønderup, Ølsemagle, Haraldsted, Gierslev med kapellet i Løve, Sorterup og Slots-Bjergby med kapellet i Gerlev.
forrige næste