forrige næste
DatoStedNr.Regest
[1178. f. 2. november]74Ærkebiskop Absalon af Lund skænker Sengeløse og Gadstrup kirker til nonnerne i Vor Frue kloster i Roskilde.
1178. 2. novemberTusculum75Pave Alexander 3. stadfæster for Absalon den lundensiske ærkestols primat over Sverige.
1178. 2. novemberTusculum76Pave Alexander 3. tager cistercienserklostret i Esrom i sin beskyttelse og stadfæster dets rettigheder og besiddelser i Nordsjælland, i Halland samt den trediedel af tienden af Esbønderup sogn, som ærkebiskop Absalon har tilstået det. Paven giver brødrene tiendefrihed af den jord, de selv dyrker, samt af deres dyr.
[1178. e. 2. november]77Ærkebiskop Absalon af Lund tager Esrom kloster under sin beskyttelse og stadfæster en række særligt nævnte besiddelser i Nordsjælland samt Morup i Halland, og tilstår dem en trediedel af tienden af Esbønderup sogn.
[1178] Udkast78Ærkebiskop Absalon af Lund tager augustinerklostret St. Thomas af Paraclitus (Æbelholt) under sin beskyttelse og stadfæster dets besidddelser.
1178 Udkast79Pave Alexander 3. tager augustinerklostret St. Thomas af Paraclitus (Æbelholt) under sin beskyttelse, stadfæster dets besiddelser og formulerer dets rettigheder.
[1178-1180]80Ærkebiskop Absalon af Lund kundgør over for indbyggerne i Njudung, Värend og Finnveden, at han har pålagt bisper og præster at bandlyse dem, der fortsat udplyndrer Nydala klosters gods og overfalder munkene sammesteds, og om fornødent at unddrage dem kirkelig begravelse.
[1178-1180]81Petrus, abbed af St.-Rémi (i Reims), takker ærkebiskop Absalon af Lund for dennes velvilje over for biskop Fulko og udtaler sin bekymring for, hvad der hænder ærkebiskop Eskils slægtninge og venner.
[1178-1186]82Abbed Stefan af klostret Ste.-Geneviève i Paris takker abbed Vilhelm af Æbelholt for den fortræffelige hest, denne har skænket ham, og oplyser samtidig på abbedens forespørgsel, at der hersker de bedste forhold i klostret.
[1178-1192]83Abbed Stefan af klostret Ste.-Geneviève i Paris anmoder ærkebiskop Absalon om ved brev at tilkendegive, om det depositum, som Absalon, ærkebispens klerk, har givet ham i forvaring, men som denne på tilbagevejen fra Santiago di Compostela har anmodet om at få udbetalt til overførelse til Clairvaux, skal komme til udbetaling til det angivne formål.
[1178-1223]84Archiebiscop Andreæ(!) i Lundh confirmation på priorissans till Bosiø closter donerande angående een gård kallad Henninge. Dat. 1201 (!).
[1179]. 27. februarLateranet85Pave Alexander 3. stadfæster Evesham klosters overhøjhed over prioratet i Odense.
forrige næste