forrige næste
DatoStedNr.Regest
[f. 1182-1375]99Kong Valdemars skødebrev på gods i Nisted.
1182. 25. januarLateranet100Pave Lucius 3. tager cistercienserklostret i Sorø i sin beskyttelse og stadfæster dets rettigheder og besiddelser, heriblandt Absalons, Esbern (Snares) og Sune (Ebbesens) halve hovedlodder, landsbyer, gårde og kirketiender på Sjælland og giver brødrene tiendefrihed af den jord, de selv dyrker, samt af afkommet af deres dyr.
1182. 10. februarLateranet101Pave Lucius 3. tager benediktinernonneklostret i Bosjö i sin beskyttelse og stadfæster dets rettigheder og besiddelser, heriblandt Bosjö med flere landsbyer og møller i Skåne, og giver det tiendefrihed af nybrud, samt af afkommet af deres dyr.
1182. 1. aprilSæby102Valdemar, udvalgt biskop af Slesvig, stadfæster og udvider Væ præmonstratenserklosters besiddelser.
1182. [f. 12. maj]103Ærkebiskop Absalon af Lund kundgør, at da Johan Mosen, Saltr, Megindors søn, og andre indbyggere i Faurås herred over for kong Valdemar 1. rejste indsigelse mod Esrom klosters besiddelse af skovene i Morup, dømte denne, at klostret og de andre, som sad inde med landsbyen og de skovområder, som man stredes om, med ed skulde bevise deres adkomst til skovene. Denne bevisførelse fandt derefter sted i kong Knud 6.s og ærkebispens nærværelse.
[1182. e. 12. maj-f. 1185. 25. november]104Pave Lucius 3. tager kirken i Roskilde i sin beskyttelse og stadfæster dens besiddelser samt de friheder og immuniteter, som den afdøde kong Valdemar 1. og hans forgængere har tilstået den i Skåne og på Sjælland. Paven forordner, at øen Rügen, som kong Valdemar og Absalon har frigjort for hedningevældet, i åndelige sager skal være underlagt kirken i Roskilde og bispen sammesteds, og indskærper, at kirken skal respektere ærkebispen af Lund.
1182. 30. juniVelletri105Pave Lucius 3. tager i lighed med sine forgængere paverne Honorius 2., Innocens 2., Cølestin 2., Lucius 2., Eugenius 3. og Alexander 3. den hellige gravs kirke i Jerusalem og augustinerkannikesamfundet sammesteds under sin beskyttelse og stadfæster deres rettigheder og besiddelser, bevilger dem styret af patriarken af Jerusalems gods under vakance eller under dennes fravær og stadfæster fremdeles 'halvdelen af de besiddelser, som måtte være fælles for Eder i England, i Danmark, i Tyskland, Polen, Lillerusland, Ahagia, Ungarn, Konstantinopel og i alle deres landområder, i hvilke I skal dele halvdelen af udgifterne'.
[f. 1182 6. september]106Konventet i klostret Cluny tilstår ærkebiskop Eskil af Lund de samme begunstigelser, som tilkommer en broder af Cluniacenserordenen.
[1182-1193]107Kong Knud 6. tager St. Knuds gildebrødre (i Flensborg) under sin beskyttelse.
[1182-1202]108Kong Knud 6. giver gods i Halland til Lunds domkirke.
[1182-1202]109Kong Knud 6. skænker indbyggerne i Järrestads og Ingelstads herreder brugsretten til en nærmere afgrænset almindingsskov i Albo herred.
[1182-1300]110Notits om Ryd klosters godserhvervelser i Dørpum mark på biskop Valdemar af Slesvigs tid samt indtil år 1300.
forrige næste