forrige næste
DatoStedNr.Regest
1183. 21. martsHjulby111Kong Knud 6. stadfæster de privilegier, som hans fader kong Valdemar 1. har givet Odense St. Knuds kloster, og overgiver dem seks fjerding jord i Azscertorp, et halvt bol i Esetoft og andre besiddelser på Fyn til ialt 20 mark gulds værdi, som han har købt af Astred Troelsen og fritaget for al tynge, mod at klostret overlader kongen hovedgårdene i Hunderup og Søndersø samt halvanden fjerding jord i landsbyen Quarstathe, som han tidligere havde skænket dem.
1183. 27. august112Biskop Svend af Århus' andet testamente.
[e. 1183. 27. august]113Kong Knud 6. stadfæster biskop Svend af Århus' testamente.
[e. 1183. 27. august]114Ærkebiskop Absalon af Lund stadfæster biskop Svend af Århus' testamente.
U 1183. 27. august115Ærkebiskop Absalon af Lund stadfæster biskop Svend af Århus' testamente.
1183. 20. november116Knud, søn af fyrst Prizlav, der har valgt sit gravsted foran Vor Frues alter i kirken i Odense, skænker munkene, der har optaget ham i deres broderskab, to bol i Tandslet og de øvrige jorder og besiddelser, han indtil denne dag har erhvervet på Als, hvilke skal overgå til munkene efter hans død.
forrige næste