forrige næste
DatoStedNr.Regest
1184. 13. novemberVerona117Pave Lucius 3. tager cistercienserklostret i Esrom i sin beskyttelse og stadfæster dets rettigheder og besiddelser i Nordsjælland samt i Halland og giver brødrene tiendefrihed af den jord, de selv dyrker, samt af afkommet af deres dyr.
1184118Pave Lucius 3. stadfæster Roskilde kapitels rettigheder og besiddelser, herunder det gods, som ærkebiskop Absalon har skænket det, samt vragret og fritagelse for alle kongelige krav.
1184119Ærkebiskop Wikman af Magdeburg overdrager provstiet Seeburg kirken i Helfta samt en række saltpander ved saltværkerne i Halle - 'idet gode vidner er tilkaldt, hvis navne er følgende: Everhard, biskop af Merseburg, Rothger, domprovst ved kirken i Magdeburg, Henrik, provst af Hundisburg, Ludolf, provst ved St. Wipert i Nienburg, Asser, domprovst i Lund, Odelrik, provst ved Vor Frue i Magdeburg, Kristian, domprovst i Merseburg, Frederik, provst i Seeburg, Odelrik og Bertold, kanniker i Merseburg, Thietmar, kannik i Münster, Meiner, dekan i Seeburg, Hungold og Norbert, kapellaner ved bispegården i Magdeburg, Helmwig, kannik ved St. Cyriacus i Braunschweig, og adskillige andre gejstlige; fremdeles verdslige: Otto v. Landsberg, Werner, marsk, Sigfred v. Nuenburg, Kristian og Johan v. Gevekensten, Henrik og Brun v. Gevekensten, Folkmar, skultus i Halle, Sigfred v. Schapstede, Gebhard v. Frankensten, Albrecht, saltfoged, Henrik Rothe af Halle og adskillige andre. Forhandlet år 1184 for Herrens menneskevorden i den 3. indiktion'.
forrige næste