forrige næste
DatoStedNr.Regest
[1185]. 4. majVerona120Pave Lucius 3., hvem ærkebispen af Bremen gennem en udsending indtrængende havde anmodet om at stævne bisperne i Danmark, Sverige og Norge for påstået lydighedsnægtelse over for ærkestiftet, opfordrer ærkebispen til at afvente et mere belejligt tidspunkt.
U 1185 28. juniMønge121Grimulf Ulfsen skænker abbed Vilhelm og konventet i Æbelholt sin hovgård i Mønge mod afholdelse af en årlig messe med vigilier for sin og sine forældres sjæle og mod fri begravelse i klosterkirken.
[1185. 1. december-1187. 20. oktober]122Pave Urban 3. pålægger ærkebiskop Absalon af Lund og hans lydbisper samt abbeder, priorer, ærkedegne, dekaner og præster i samme bispedømmer at forbyde, at der opkræves tiender af nybrud eller andre jorder, som brødrene i Øm kloster eller andre cistercienserklostre i deres stifter selv dyrker, idet han understreger, at hvis tiendefriheden kun gjaldt nybrud, ville det udtrykkeligt have været formuleret i hans privilegium.
[1185. 1. december-1187. 20. oktober]123Pave Urban 3. tillader biskop Svend af Århus at resignere og gå i kloster, når han ønsker det.
[1185. 1. december-1187. 20. oktober]124Pave Urban 3. stadfæster Roskildekirkens rettigheder på Rygen i overensstemmelse med pave Aleksander 3.s brev af 1180 29. juni.
1185125Ærkebiskop Wikman af Magdeburg skænker abbediet Vor Frue i Seitenstetten (i Nedre Østrig) en skovlod ved floden Ybbs - 'idet gode vidner var tilkaldt, hvis navne er følgende: Henrik, provst af Mainz, Asser, provst i Lund, Sigfred v. Amvorde, kannik ved kirken i Magdeburg, Konrad, abbed af Seitenstetten, Gerold, munk i samme stiftelse, Heidenrik og Norbert, kapellaner ved bispegården i Magdeburg; men lægmænd var: Bertold, markgreve af Istrien, Godfred, hans ministerial, Wilhelm, greve af Hainburg, Erenfred v. Suterhusen, drost, Berno, mundskænk, Anselm v. Peigun og Dieter, hans broder, Sigfred, Herrand, Otto, Konrad v. Gleiss og adskillige andre gejstlige og lægmænd. Forhandlet år 1185 for Herrens menneskevorden i den 4. indiktion'.
1185126Ærkebiskop Wikman af Magdeburg stadfæster og udvider sine gaver til abbediet Vor Frue i Seitenstetten (i Nedre Østrig) - 'idet gode vidner var tilkaldt, hvis navne er følgende: Martin, biskop af Meissen, Didrik, domprovst i Naumburg, Ludolf, provst ved St. Wipert i Nienburg, Asser, provst i Lund, Sigfred v. Amvorde, kannik i Magdeburg, Konrad, abbed af Seitenstetten, Gerold, munk i samme kloster, Heidenrik og Norbert, kapellaner ved bispegården i Magdeburg; men lægmænd var: Dedo, markgreve mod øst, Bertold, markgreve af Istrien, Godfred, hans ministerial, Wilhelm, greve af Hainburg, Konrad, greve af Lupburg, Erenfred v. Suterhusen, drost, Berno, mundskænk, Rodinger af Magdeburg, Anselm v. Peigun og Dieter, hans broder, og adskillige andre gejstlige og lægmænd. Forhandlet år 1185 for Herrens menneskevorden i den 4. indiktion'.
1185127Ærkebiskop Wikman af Magdeburg overdrager Günther, provst i klostret Gottesgnaden, gods i Eggenstedt og Eilwersdorf ved mageskifte mod gods i Rodensleben, Eilwersdorf og Ohrsleben, - adhibitis ydoneis testibus, quorum nomina sunt hec: Bernardus dux Saxonie, Heindenricus abbas sancti Iohannis baptiste in suburbio Magdeburg, Rokerus Magdeburgensis maior prepositus, Gero uicedominus, Acer Lundensis maior prepositus, Sifridus Magdeburgensis maioris ecclesig canonicus, Fridericus Seburgensis prepositus, Odelricus prepositus sancte Marie in Magdeburg, Waltherus de Arnesten, Odelricus de Ponleue, Otto de Dobin, Fridericus et Guncelinus de Crozuk, Rodolfus de Gatersleue, Cristanus et Heinricus pincerna de Geuekensten, Rodolfus de Vrekenleue et Albertus de Ornere et alii quam plures clerici et laici. Actum anno m. c. lxxxv indictione va .
[o. 1185]128Abbed Stefan i klostret Ste.-Geneviève i Paris opfordrer ærkebiskop Absalon til at fuldende det værk, han har påbegyndt med sin Salomon (d.v.s. Peder Sunesen), og roser dennes utrættelige studier og pletfri vandel.
[o. 1185]129Abbed Stefan i klostret Ste.-Geneviève i Paris delagtiggør ærkebiskop Absalon i sin glæde over, at denne har værdsat hans indsats hos paven i ærkebispens anliggender, beretter om Peder (Sunesens) studier i klostret og sender ærkebispen en flaske teriak.
[o. 1185]130Abbed Stefan i klostret Ste.-Geneviève i Paris meddeler ærkebiskop Absalon, at den unge Peder (Sunesen), der oprindelig havde indstillet sig på den strenge klostertilværelse, men hvis helbred har vist sig for skrøbeligt hertil, nu er blevet klerk i klostret, og erklærer sig rede til at yde ham al mulig støtte.
[o. 1185]131Abbed Stefan i klostret Ste.-Geneviève i Paris meddeler ærkebiskop Absalon, at han efter dennes pålæg overlader Peder (Sunesen), der har aflagt munkeløfte i klostret, men hvis helbred er skrøbeligt, til ærkebispens omsorg, dog under forudsætning af, at Peder enten optages i Æbelholt kloster hos abbed Vilhelm eller på passende måde færdes i ærkebispens gård, idet abbed Stefan samtidig bestemt fraråder Absalon at lade Peder søge til de verdslige skoler i Paris.
[o. 1185]132Abbed Stefan i klostret Ste.-Geneviève i Paris meddeler ærkebiskop Absalon, at han af hensyn til ham har løst Peder (Sunesen) fra sine forpligtelser over for klostret, således at ærkebispen i påkommende tilfælde kan lade ham beklæde en bispestol.
[o. 1185]133Abbed Stefan i klostret Ste.-Geneviève i Paris erklærer broder Peder (Sunesen) sit venskab, udtrykker sin glæde over, hvad denne har nået at lære i klostret og dets skole, og beder om at få underretning om, hvad han foretager sig, hvad andre udretter for ham, og om han måske vender tilbage til klostret.
forrige næste