forrige næste
DatoStedNr.Regest
1190. [o. 15. september]CîteauxCistercienserordenens generalkapitels dekret fra Citeaux, der pålægger abbeden af Øen bod for at have indladt kvinder inden for murene; om dekretet skal henføres til Holme kloster eller det franske abbedi af samme navn, l'Isle-Dieu, Marmoutier, kan ikke afgøres.
1190162Abbed Gaufred af Sorø overlader Odense St. Knuds kloster det gods på Rømø, som Ulf Ingerdsen havde givet til Sorø kloster.
1190162MReg. Dan. nr. 385*, Jaffé 16373 (10131), pave Clemens 3. til kejser Isak Angelos af Konstantinopel, hvori omtales Frisones quoque et Danos triremes, trykt i Reusner, Epistolarum turcicarum..... libri V, I 16, er et falskneri fra 16. årh., opdigtet af Hieronymus Donzelini (Jeronimo Donzellini) og optaget i Epistolae principum, rerum publicarum ac sapientium virorum ex antiquis et recentioribus, tam Græcis quam latinis historiis et annalibus collectæ, Venetiis 1574, p. 131. - Om denne samling og de senere optryk heraf, cf. P. Riant i Archives de V'Orient latin I 125-26 og H. Hagenmeyer, Die Kreuzzugsbriefe aus den Jahren 1088-1100 p. 7.
[1190-1197]163Biskop Omer af Ribe stadfæster sine forgængere bisperne Radulf og Stefans overdragelse til Løgum kloster af Ribe bispedømmes gods i (Nr.-)Løgum sogn og Seem samt afløsningen af tienden i Lø, Rangstrup og Gram herreder, overlader derudover klostret kirken i (Nr.-)Løgum samt Ginnegarth og giver i nærværelse af ærkebisperne Absalon af Lund og Erik af Nidaros abbed Vagn skøde på alle dets besiddelser, da klostrets privilegier var gået tabt ved ildebrand.
[1190-1197]164Ærkebiskop Absalon af Lund tager som apostolisk legat på anmodning af abbed Vagn Løgum kloster i pavens beskyttelse og stadfæster de gaver, som bisperne Radulf, Stefan og Omer har givet klostret, herunder gods i (Nr.-)Løgum og Seem, Gininggarth, (Nr.-)Løgum kirke samt afløsningen af tienden i Lø, Rangstrup og Gram herreder.
forrige næste