forrige næste
DatoStedNr.Regest
[1191. e. 14. april-f. 30. oktober]165Pave Cølestin 3. meddeler biskop Svend af Århus, at han har overladt ærkebiskop Absalon at give ham tilladelse til at resignere og sørge for, at der ydes ham passende underhold af Århuskirkens gods.
[1191. e. 14. april-f. 30. oktober]166Pave Cølestin 3. pålægger ærkebiskop Absalon at give biskop Svend af Århus tilladelse til at resignere og sørge for, at der ydes ham passende underhold af Århuskirkens gods.
[1191. e. 14. april-f. 1198. 8. januar]167Pave Cølestin 3. tager Løgum kloster i sin beskyttelse og stadfæster dets besiddelser, herunder det gods, som biskop Omer af Ribe har overdraget det.
[1191. e. 14. april-f. 1198. 8. januar]168Pave Cølestin 3. stadfæster Roskildekirkens rettigheder på Rygen i overensstemmelse med pave Aleksander 3.s brev af 1180 29. juni.
119[1]. 23. maj169Biskop Valdemar af Slesvig indvier Guldholm kloster og overdrager det bispetienden af St. Mikkels kirke på Bjerget samt af Kalleby, Nybøl og Tolk.
1191. [o. 15. september]CîteauxCistercienserordenens generalkapitel forordner, at abbeden i Løgum kloster, som har rejst sine munke mod klostrets faderabbed, inden pinse skal give møde i Cîteaux tillige med kantoren fra Herrevad kloster.
[1191-1204]170Biskop Peder af Århus giver præsterne i sit stift påbud om, at kannikerne i Viborg skal nyde de samme begunstigelser, som de har i Viborg stift.
[1191-1205]171Overenskomst om broderskabsforbindelse mellem klostrene i Evesham og Malmesbury. En tilsvarende overenskomst sluttedes mellem benediktinerne i Evesham og i Odense.
[1191-1209]172Biskop Asser af Viborg overgiver Vitskøl kloster Strandby kirke med alle tilliggender, dog således at den fungerende præst skal have sit underhold af en plovs jord, nemlig en fjerding, samt en trediedel af tienden.
[1191-1209]173Biskop Asser af Viborg skænker Ålborg Vor Frue kloster St. Clemens kirke med patronatsret.
forrige næste