forrige næste
DatoStedNr.Regest
[f. 1193]188Kong Knud 6.s brev på Nonneborg og Issuse.
1193. 22. januarNyborg189Kong Knud 6. stadfæster Odense St. Knuds klosters privilegier, dog med det forbehold, at nonnerne i Nonneborg som hidtil afgiftsfrit skal kunne lade deres mel formale på klostrets møller, således som kong Valdemar 1. havde forordnet. Til gengæld overdrager nonnerne Issuse samt den nærliggende sø til klostret.
1193. 12. februarLateranet190Pave Cølestin 3. meddeler biskop Peder af Roskilde, at han på ærkebiskop Absalons anmodning forbyder en hvilken som helst biskop af Roskilde at afhænde borgen Havn, som skal tilfalde kirken i Roskilde efter Absalons død.
1193. 25. februarLateranet191Pave Cølestin 3. stadfæster på anmodning af biskop Omer af Ribe, at kong Svend Grathe har afstået al kongelig ret, som på landet kaldes kværsæde, men i byen skud og kværsæde, af Ribekirkens landboer i by og på land samt halvdelen af al kongelig ret i staden Ribe med undtagelse af forban, vrag og 40 marks bøder.
1193. 26. februarLateranet192Pave Cølestin 3. tager benediktinerklostret i Ringsted i sin beskyttelse og stadfæster dets rettigheder og besiddelser, herunder Mariaskud af to sysler på Sjælland, dets andel i gaver og ofringer ved St. Knuds grav, dets andel i Knudsskud på Sjælland og i Halland og i ofrene til St. Margrete og martyren St. Knud samt den fritagelse for kongelige rettigheder over klostrets bryder og land-boer, som kongen har tilstået det. Paven fritager dem for tiende af nybrud, som de dyrker selv, og af afkommet af deres dyr, tilstår dem ret til at foretage begravelser og bevilger dem frit abbedvalg.
1193. 5. martsLateranet193Pave Cølestin 3. tager cistercienserklostret i Esrom i sin beskyttelse og stadfæster dets rettigheder og besiddelser i Nordsjælland samt i Halland og giver brødrene tiendefrihed af den jord, de selv dyrker, samt af afkommet af deres dyr.
1193. 25. martsLateranet194Pave Cølestin 3. stadfæster efter anmodning af ærkebiskop Absalon dennes besiddelse af borgen Havn, som kong Valdemar 1. har overdraget ham, og som Cinthius, kardinalpresbyter af S. Lorenzo in Lucina, har bekræftet med sit brev, hvis ordlyd paven optager i sin stadfæstelse.
1193. [o. 14. august]Amiens195Kong Filip 2. August af Frankrig skænker dronning Ingeborg, hvad der hører under prévôté' Orléans, og Chécy, Châteauneuf og Neuville som livgeding.
1193196Jaromar, fyrste af Rügen, der har stiftet et monnekloster - (i Bergen på Rügen) - med nonner fra Vor Frue kloster i Roskilde, overdrager klostret fem hovedgårde på Rügen samt andet jordegods der og i Pommern.
[1193-1202]197Kong Knud 6. overdrager og skøder to bol i Sabro, som han har erhvervet fra biskop Svend af Århus, til sin kapellan Emer som belønning for dennes mangeårige tjeneste hos ham og hans fader kong Valdemar 1.
[e. 1193-f. 1200]198Mageskifte angående Nonneborg mellem Odense St. Knuds kloster og Dalum kloster.
[e. 1193-1310]199Mageskifte mellem Odense St. Knuds kloster og Dalum kloster om gods i Hunderup og i Ejby.
[e. 1193-1310]200Mageskifte af gods i Ejby og Hunderup mellem Odense St. Knuds kloster og Dalum kloster.
forrige næste