forrige næste
DatoStedNr.Regest
1204. 3. januarAnagni92Pave Innocens III stadfæster de præbender og beneficier, som biskop Peder Vognsen af Århus har indrettet ved sin domkirke, tidligere stadfæstet af ærkebiskop Absalon af Lund.
1204. 16. martsRy93Kong Valdemar II Sejr fritager alle de besiddelser, som biskop Peder Vognsen af Århus skødede til sin domkirke, for leding, stud, kværsæde og al kongelig tynge.
[1204]. 6. novemberRom94Pave Innocens III befaler ærkebiskop Anders Sunesen af Lund at indsamle og opbevare peterspengene fra Danmark og Sverrig.
[1204]. 13. novemberRom95Pave Innocens III tillader ærkebiskop Anders Sunesen af Lund at meddele en bryde, som har lemlæstet en præst, han fandt hos sin hustru, afløsning af bandet, blandt andet på betingelse af, at bryden giver så meget til Det hellige Land, som en rejse til Rom vilde koste.
[1204]. 19. novemberRom96Pave Innocens III giver ærkebiskop Anders Sunesen af Lund beføjelser inden for ærkebispedømmerne Lund og Uppsala svarende til en pavelig legats.
[1204]. 20. novemberRom97Pave Innocens III sender ærkebiskop Anders Sunesen af Lund et nyt pallium, som denne skal overgive til ærkebiskop Olof af Uppsala, der har mistet sit pallium ved en ildebrand, men betoner samtidig, at denne fremgangsmåde ikke må få konsekvenser for fremtiden.
[1204-1207]98Den udvalgte biskop Skjalm Vognsen af Århus overdrager kannikerne i fællesskab alle sine grundstykker i Århus by samt stadfæster deres besiddelse af trediedelen af tienderne fra en række biskoppelige gårde. Desuden tilstår han dem sin biskopsgave og sagefaldsretten over alle deres bryder og landboer både i åndelige og i andre sager.
forrige næste