forrige næste
DatoStedNr.Regest
[1205]. 30. juni99Pave Innocens III meddeler dronning Ingeborg af Frankrig, at kong Filip August er ubøjelig og nu forlanger skilsmisse også på grund af trolddom. Paven sender sin kapellan til hende for at erfare hendes vilje.
1205. [o. 15. september][Citeaux]100Cistercienserordenens generalkapitel dekreterer straf over abbeden af Pontigny, som har indladt dronning Ingeborg af Frankrig i klostret og ladet hende og hendes ledsagere overvære prædiken og procession og bo på klostrets grund i to dage, idet de tilladelser, der forelå til dronningens besøg fra paven og abbeden af Citeaux, ikke strakte sig så vidt.
[1205]101Kong Valdemar II Sejr imødekommer pave Innocens III.s opfordring til at frigive biskop Valdemar af Slesvig på betingelse af, at han kan føres til paven uden at blive opsnappet af hertug Filip af Svaben eller kong Filip August af Frankrig, der er den danske konges fjender, og forudsat at paven kan finde et sikkert sted langt borte fra Danmark at anbringe ham på. Kan disse vilkår ikke opfyldes, ønsker kongen at beholde sin fange.
1205Østerburgh102Kong Valdemar II Sejr stadfæster alle friheder og immuniteter, der er givet kirken i Ratzeburg og dens kanniker af pave Hadrian IV og hertug Henrik Løve.
1205103Ærkebiskop Anders Sunesen af Lund stadfæster kong Valdemar II Sejrs immunitetsprivilegium for Næstved Skt. Peders kloster og tager klostret i sin beskærmelse.
1205104Biskop Peder Sunesen af Roskilde bistår ved et mageskifte, hvorved Sorø kloster erhverver fæstningen Borg, det senere Pedersborg, samt en række omlig gende landsbyer mod at afgive et antal landsbyer og jorder til borgens ejer Jens, tidligere kammermester hos kong Valdemar I.
[1205-1214]105Biskop Peder Sunesen af Roskilde bilægger striden mellem Sorø kloster og hr. Knud Knudsen om grænserne for en skov, hvorved klostret erhverver en part af skoven gennem mageskifte.
[1205-1241]106Kong Valdemar II Sejr fritager Næstved Skt. Peders kloster for al kongelig tynge, særlig kørsel og redskud, til gengæld for en gård i Riserup.
forrige næste