forrige næste
DatoStedNr.Regest
1211. [13.-16. september][Citeaux]1Cistercienserordenens generalkapitel befaler abbederne af Ås og Nydala sammen med abbeden af Tvis at undersøge en norsk klostersag.
1211. 7. novemberLateranet2Pave Innocens III befaler ærkebiskop Anders Sunesen af Lund og biskop Oluf af Ribe at skride ind mod en borger fra Lund, der har erhvervet sig en pavelig ægteskabsdispensation ved falske foregivender.
12113Niels Pedersen kundgør, at han har skødet klostret i Væ halvdelen af sin lod over Jomfru Marias alter og, for at ikke hans gave skal blive omstødt af hans unge sønner og slægtninge, genindløst den for en gård.
12114Ærkebiskop Anders Sunesen af Lund kundgør, at Niels Pedersen har skødet klostret i Væ halvdelen af sin lod over Jomfru Marias alter og derefter genindløst den for en gård.
1211Grønsund5Biskop Peder Sunesen af Roskilde tager Esrom kloster under sin beskyttelse og stadfæster en række særligt nævnte besiddelser, heriblandt en del forsvundne landsbyer, (Nørre-)Herlev ifølge Ebbe Sunesens gave og en trediedel af tienden fra Esbønderup sogn.
1211Grønsund6Ærkebiskop Anders Sunesen af Lund tager Esrom kloster under sin beskyttelse og stadfæster en række særligt nævnte besiddelser, heriblandt en del forsvundne landsbyer, (Nørre-)Herlev ifølge Ebbe Sunesens gave og en trediedel af tienden fra Esbønderup sogn.
[1211-1213]6MOverenskomsten mellem klostrene i Odense og Evesham svarende til overenskomsten mellem Evesham og Malmesbury, trykt af Lauritz Weibull i Scandia XIII (1940) 204 og dær dateret som anført, må i stedet hidrøre fra tiden [1191-1205] og vil blive trykt i bind 3 af første række.
[1211-1214]7For at kunne drage på pilgrimsfærd overgiver Niels, søn af vicegrev Niels, med sin moders tilladelse sit fædrene gods i Huseby og Skærød til Esrom kloster for en salgspris af 20 mark guld. Ni mark er udbetalt ham i heste og penge, tre har Niels skænket klostret for at løse sin hovedlod sammen med en mark til hans værnehelgens alter. Fire mark skal hans brud have, om han dør, to mark fordeles mellem en række klostre og kirker, og een mark bruges ved hans amindelse. Hvis Niels vender tilbage, skal han have ret til den del af godset, som står for klostrets udlæg, dog forudsat at disse godtgøres. Indtil da skal klostret oppebære samtlige indtægter uden fradrag i hovedstolen og, hvis han afgår ved døden, indtræde i arvelig besiddelse af godset.
[1211-1214]8Kong Valdemar II Sejr kundgør og stadfæster, at Niels Grevesøn i hans nærværelse har overdraget Esrom kloster Huseby og Skærød, ialt tyve mark guld, deraf fire mark som gave, resten som salg til den rette pris.
[1211-1214]9Biskop Peder Sunesen af Roskilde tager Esrom klosters besiddelse Huseby og Skærød under sin beskyttelse.
forrige næste