forrige næste
DatoStedNr.Regest
1214. 21. februarRom41Pave Innocens III befaler ærkebiskop Anders Sunesen af Lund, der har undskyldt sig for at deltage i Laterankonciliet, at indfinde sig til det fastsatte tidspunkt sammen med de andre prælater fra hans kirkeprovins samt medvirke til, at ærkebiskoppen af Uppsala og hans lydbiskopper også indfinder sig.
[1214 februar-1215 november]42Pave Innocens III opfordrer kong Valdemar II Sejr til at gribe ind i Bremen mod den tidligere biskop Valdemar af Slesvig, konfiskere hans tilhængeres gods og, hvis han kan fange ham, da at holde ham i strengt fængsel indtil videre.
[1214. 1. marts]Pave Innocens III svarer ærkebiskop Anders Sunesen af Lund på en række spørgsmål, dels om ægteskaber i forbudte grader, om præster, der har haft friller, om rækkevidden af et privilegium af ærkebiskop Eskil, der bevilger et kloster bispetiende fra dets gods og om grevskabet Holsten, dels om opkrævningen af Peterspenge fra Sverige, og pålægger ærkebispen at tilskynde ærkebispen af Uppsala og de øvrige svenske bisper til at møde op på Laterankonciliet.
1214. 28. marts43Biskop Peder Sunesen af Roskilde overdrager Sorø kloster en gård i Vester Broby til indløsning af sin andel af den halve hovedlod, som hans fader havde lovet klostret og skøder den over højaltret i Sorø.
1214. 29. aprilRom44Pave Innocens III befaler alle prælater i Bremen kirkeprovins at forkynde, at den tidligere biskop Valdemar af Slesvig, der skønt bandlyst og afsat forretter tjeneste som biskop, er degraderet og lyst i band tillige med sine tilhængere.
1214. [e. 29. april]45Biskop Tue af Ribe skænker sin domkirke Tønder og Ballum kirker til beklædning og underhold for tre nye kanniker samt tilskøder kapitlet jorder og enge.
1214. 23. maj46Kong Valdemar II Sejr stadfæster grev Albert af Holsten og Orlamyndes overdragelse af en del besiddelser og indtægter til Skt. Hans kloster i Lybæk samt af en landsby i Vagrien, men bemærker ved denne, at leding og landeværn er undtaget i gaven.
1214 [13.-16. september]46MCistercienserordenens generalkapitels dekret fra Citeaux, der fastsætter straf over abbeden Loci dei, fordi han optog en novice, der endnu ikke var fyldt 18 år (Canivez I 422 § 23), kan henføre sig til Løgumkloster, men kan også gælde franske klostre af samme navn, Lieu-Dieu, Amiens stift, eller Loc-Dieu-en-Rouergue, Rodez stift.
121447Greverne Gunzelin og Henrik af Schwerin lover at være kong Valdemar II Sejr tro og tjene ham med 60 heste og riddere syd for Østersøen.
1214. [nytår]Metz48Kong Frederik II af Tyskland slutter forbund med kong Valdemar II Sejr og afstår med samtykke af kejserrigets fyrster alle de områder til Danmark, som Valdemar Sejr og hans broder, kong Knud, har erobret af kejserriget nord for floderne Elde og Elben, og alt, hvad kongerne Valdemar I og Knud har erhvervet i Venden.
[1214-1227]49Biskop Tue af Ribe tager Løgumkloster under sin beskyttelse og stadfæster dets besiddelser, særlig dem hans slægtning biskop Omer har givet, deriblandt kirken i (Nørre-)Løgum og afløsningen af tienderne i Lø, Gram og Rangstrup herreder.
[1214-1230]49MRibe bispekrønikes efterretning om, at biskop Tue af Ribe [1214-1230] tvang præsterne til at skille sig fra deres hustruer ex mandato papæ (Kirkehistoriske Samlinger VI: 1 (1933-35) 32, hvilke tre ord fattes i et af håndskrifterne til krøniken) behøver ikke at vise 20 tilbage til en nu tabt pavebulle, hvorfor den ikke er medtaget som selvstændigt nummer. Jf. iøvrigt nr. 133 af 1218 6. maj.
[1214-1230]50Biskop Tue af Ribe mageskifter gods med Løgumkloster.
[1214-1241]51Kong Valdemar II Sejr kundgør, at mundskænken Oluf Ebbesen har skødet Sorø kloster landsbyen Seerdrup til indløsning af sin andel af den halve hovedlod, som hans fader havde lovet klostret.
[1214-o. 1250]52Mageskifte mellem Sorø kloster og ridderen Karl vedrørende jordegods i Vester Broby, hvorved møllen sammesteds befries for Karls krav.
[1214-1287]53Arløg Gangulfs skøder og sælger jordstykker ved møllen i Vester Broby til Sorø kloster.
forrige næste