forrige næste
DatoStedNr.Regest
1227. 28. januar-7. februarHeisterbach64Biskop Vesselin af Reval indvier 16 altre i cistercienserklostret Heisterbach.
1227. 4. februarLateranet65Pave Honorius III bemyndiger ærkebiskop Peder Saksesen af Lund til at skride ind mod de gejstlige og lægfolk, der begår kønslige udskejelser af en sådan sværhedsgrad, at de ellers skulle være sendt på budsrejse til paven.
1227. 4. februarLateranet66Pave Honorius III bemyndiger ærkebiskop Peder Saksesen af Lund til at dispensere gejstlige, som ellers skulle være sendt på bodsrejse til paven, fordi de har modtaget de hellige grader og forrettet gudstjenester, skønt de var i band. Bemyndigelsen gælder ikke fremtidige tilfælde.
[1227. Forår-sommer]67Biskop Albertus af Riga, sværdriddernes ordensmester Volquinus, Rigenserne og de andre Tyskere i Livland beder Lybæk om ikke at slutte separatfred med kong Valdemar II Sejr og lover heller ikke selv at gøre det.
1227. [f. 22. juli]Vognslund68Biskop Tue af Ribe overdrager Daler kirke til Løgumkloster med forpligtelse til at indsætte en evig vikar. Kirkens indtægter skal tilfalde klostret, bortset fra underholdet til vikaren.
1227. 5. september69Prioren i det flamske kloster Ter Doest kundgør ved en chirograf, at han gennem en johanniter har modtaget et depositum fra dronning Ingeborg af Frankrig på 549 mark sterling, bestemt for kong Valdemar II Sejr. Det vil blive udleveret til johanniteren eller den, der har tre aftalte ting med sig.
1227. [Oktober-december]70Abbederne af Esrum og Sorø kundgør, at det flamske kloster Ter Doest har udleveret dronning Ingeborgs depositum på 540 mark sterling til en johanniter, der skal bringe det til kong Valdemar II Sejr.
[1227-28]70MAEn ansøgning til pave Honorius III eller Gregor IX, indgivet af grev Albert af Orlamynde eller hertug Otto af Lyneborg, Reg. Danica nr. 721 med den anførte datering (= Reg. Danica nr. *204 med dateringen 1228-29; BöhmerFicker-Winkelmann V:3-4 nr. 11035), er en fingeret skrivelse og vil blive trykt sidst i bind 7 af første række.
[1227-28]70MBEt referat af pave Gregor IX.s bulle for provst og kapitel i Viborg, hvorved han tager dem og deres gods i sit værn, Rep. Danicum I:4 nr. 113, Bull. Danicum nr. 210, dateret Datum apud Urbem ueterem pontificatus anno 1, er i sidstnævnte værk henført til Gregor IX.s 1. paveår 1227 19. marts—1228 18. marts (rigtigere: 1227 21. marts—1228 20. marts). Men Gregor IX udstedte overhovedet ikke buller fra Orvieto, jf. Potthast I s. 680-937. Gregor VIII daterede heller ingen skrivelser herfra i sin korte pavetid i 1187 (Jaffé II? s. 528-35), og det samme gjaldt Gregor XI i Avignon (1. paveår 1371-72; Annales ecclesiastici, auct. Raynaldo, XVI) og Gregor XII i Rom (1. paveår 1406-07; op. cit. XVII). Bullen kan da kun være udstedt af Gregor X i den del af hans 1. paveår, hvor hans skrivelser udgik fra Orvieto: 1272 26. juni—1273 26. marts, jf. Potthast II s. 1656-67. — Se iøvrigt nr. 72.
[1227-1241]71Pave Gregor IX giver aflad på 1 karene og 40 dage til dem, der støtter Lunde domkirkes bygningsfond.
[1227-41]71MEt referat af pave Gregor IX.s stadfæstelse på Rygen som underlagt Roskilde stift, Rep. Danicum I:1 udat. nr. 86 (her dateret som anført ; Bull. Danicum nr. 212), må være identisk med den fra paveregistret kendte bulle af 1232 28. maj, nr. 136, og er trykt i tilslutning hertil.
[1227-1276 ?]72Pave Gregor (IX eller X?) stadfæster Viborg domkapitels friheder.
forrige næste