forrige næste
DatoStedNr.Regest
1233. 19. januar163Tre danske biskopper afsiger woldgiftskendelse mellem Sorø kloster på den ene side og Peder Strangesen og Anders Grosen på den anden i en ejendomstrætte, hvorefter Stenmaglegård tildømmes klostret, medens Peder og Anders fritages for at erstatte de af ejendommen oppebårne frugter.
1233. o. 25. marts164Mageskifte mellem Sorø og Næstved klostre afsluttet i nærværelse af biskop Niels Stigsen af Roskilde.
1233. 4. juliLateranet165Pave Gregor IX pålægger ærkebiskop Uffe af Lund at sørge for underhold, dog ikke et embede med sjælesorg, til en præst fra stiftet, der i nødværge havde dræbt en tyv med en sten, efter at tyven havde såret og udplyndret ham og prøvet at dræbe ham med et spyd.
1233. september166Dronning Ingeborg af Frankrig udsteder et diplom om, at hun har ladet fjerne en mølle i Loirefloden, der generede skibsfarten. Hun tillader ejeren, fattighuset i Orléans, i hendes livstid at opstille den på en plads bag hendes egne møller. Beseglet med Ingeborgs segl.
1233. 6. oktober167Kong Valdemar II Sejr stadfæster sin gamle aftale med Ribebispen, hvorefter de har skiftet deres jurisdiktion, så at alle sager tilgår kongen i hans husebyer — alle tremarkssager biskoppen i dennes husebyer, ledingen indbefattet.
1233. 21. november168Biskop Gunner af Ribe kundgør en overenskomst mellem sogneboerne i Tønder og (Vester-)Anflod, hvorefter de skal dele kørslen for biskoppen, dog således at (Vester-)Anflods sognefolk sammen med nogle Frisere skal transportere biskoppens havreydelser og hans levnedsmidler ved ledingsudbud, men er fritaget for anden kørsel.
1233169Esbern Snerlyng, sønnesøn af Esbern Snare, overdrager på sit dødsleje gods til Sorø kloster, blandt andet for at afhjælpe faderens forsømmelighed med hensyn til at opfylde bedstefaderens testamente.
[1233-1234]170Pave (Gregor IX) befaler korsfarerne, der vil kæmpe mod de vantro i Livland, at drage derhen til lands i stedet for at benytte den usikre vej over havet (koncept).
forrige næste