forrige næste
DatoStedNr.Regest
1235. februarVitry-aux-Loges205Dronning Ingeborg af Frankrig udsteder et diplom, hvorved hun skænker vingårde til nonneklostret S.-Loup i Orléans.
1235. 5. februarJørgensborg206Kong Erik IV Plovpenning tilstår lensretligt fyrst Vitslav I af Rygen og hans efterfølgere halvdelen af Wolgast med tilliggender til gengæld for hans troskab og lydighed.
1235 5. februar206MDiplom fra provst og kapitel i Børglum, SS. rerum Danicarum VIII 217, jf. Dipl. Danicum II:4 nr. 242, II:5 s. 124, må være fejldateret og er snarest uægte. Det er trykt som II:12 nr. 220.
1235. 10. martsPerugia207Pave Gregor IX befaler ærkebiskoppen af Bremen sammen med to nordtyske gejstlige at standse et paveligt dommerkollegium under ledelse af biskoppen af Ratzeburg, der skulde skride ind mod kong Valdemar II Sejr for hans spærring af Lybæks havn, Travemünde, eftersom denne nu er hævet, så pilgrimmene til Livland frit kan passere havnen.
1235. 29. april208Fyrst Niels af Mecklenburg skænker jordegods til benediktinernonnerne i Neukloster. Blandt de verdslige vidner ridderen: Jens Dansker.
1235 maj og 1237 januar208MGregor IX.s reformbulle for benediktinerne, i sin første form (A) og sluttelige form (B) trykt hos Auvray II 319-332, er indtil § 43 repræsenteret af den tekst, der er optaget i Kong Valdemars Jordebog blad 99-104 i RA., se Ellen Jørgensen, Regula St. Benedicti i 'Kong Valdemars Jordebog' (Dansk) Historisk Tidsskrift 8:1, Kbh. 1907, 656-69. Bullen medtages ikke i Dipl. Danicum, da den ikke har diplomkarakter.
[1235]. 1. augustPerugia209Pave Gregor IX befaler biskoppen af Regensburg at løse kejser Frederik II.s søn Henrik VII af det band, han havde pådraget sig ved sin opsætsighed mod faderen, men først efter at have garanteret godtgørelse til de danske riddere, der var udplyndret på hjemvejen efter at have gjort tjeneste for Romerkirken.
[1235. 28. oktober-1239. 27. oktober]Richard, prior for Holy Trinity i London, overdrager prioren af Ware huset, som før tilhørte Robert de Dacia.
[o. 1235. 17. december][Viterbo]210Ordlyden af troskabseden til pave Gregor IX og Romerkirken fra ærkebiskop Jarler af Uppsala, modtaget og tilbagesendt til paven af ærkebiskop Uffe af Lund i dennes egenskab af primas over Sverige.
1235. 17. decemberViterbo211Pave Gregor IX oversender palliet for den udvalgte ærkebiskop Jarler af Uppsala til ærkebiskop Uffe af Lund, påbyder denne at overgive det i henhold til Lundekirkens primatprivilegier over Sverige og at modtage troskabsed af Jarler.
forrige næste