forrige næste
DatoStedNr.Regest
1237. februarChâteau-neuf sur Loire233Dronning Ingeborg af Frankrig kundgør, at en testamentarisk gave til abbediet Cour-Dieu er vedgået af en arving i hendes nærværelse, og besegler med sit segl.
1237. 4. februarTerni234Pave Gregor IX befaler ærkebiskop Uffe af Lund og hans medbiskopper at godkende de hertil skikkede personer, der på kanonisk vis er præsenteret for dem af kongen til de kirker, hvor han har patronatsret.
1237. 17. februarPave Gregor IX giver prædikebrødrenes prior en befaling. Indgået til klostret i Lund.
1237. 14. martsRoskilde235Kong Valdemar II Sejr fritager alle Esrum klosters besiddelser for alle tjenester og krav, der skyldes til ledingsfærd og lignende.
1237. 22. marts236Bremen by og beboerne i Harlingerland slutter overenskomst, tilvejebragt af rådmændene i Bremen, der nævnes som vidner, blandt hvilke Rudolf af Næstved.
1237. 14. aprilLøgum237Biskop Gunner af Ribe bevidner, at Kjeld Ard to gange har tilskødet Løgum kloster en del jorder og til gengæld modtaget lige så gode jorder, der dog efter hans død skal vende tilbage til klostret.
1237. 13. majViterbo238Pave Gregor IX befaler sin legat, den tidligere biskop Vilhelm af Modena, at tilskynde kong Valdemar II Sejr til at forlige sig med de tyske hospitalsbrødre, efter at de har forenet sig med sværdridderne, og lade dem beholde Reval borg efter Vilhelms nærmere bestemmelse under hensyn til Valdemars interesser.
[1237. o. 27. maj]239Pave Gregor IX opfordrer dronning Ingeborg af Frankrig samt tre grevinder til at skåne skyldnere, der har taget korset til Det hellige Land, for opkrævning af gældsposter ved dem selv eller deres embedsmænd.
1237. 4. juliKalundborg240Kong Erik IV Plovpenning overgiver med sin fader kong Valdemar II Sejrs samtykke plovskatten af tre sysler og to flækker til biskoppen af Ribe til gengæld for hans halve møntret i Ribe by.
1237 10. august240MSe nr. 217 af 1236 10. april.
1237. 11. augustViterbo241Pave Gregor IX befaler ærkebiskop Uffe af Lund at gennemtvinge ekseku tionen af ridderen Esbern Snerlyngs testamente, som hans moder, fru Margrete, anfægter over for biskop Niels Stigsen af Roskilde, idet hun tilbyder ved et tolvmandsnævn at bevise, at hendes søn ikke har overladt nogen noget ved testamente.
1237. [12.-16. september][Citeaux]242Cistercienserordenens generalkapitel befaler abbeden af Herrisvad sammen med en anden abbed at foretage en reformation af abbediet Kolbatz.
1237. [12.-16. september][Citeaux]243Cistercienserordenens generalkapitel imødekommer en ansøgning fra abbederne i Danmark, Sverige og Norge om at måtte holde Skt. Olavs fest med 12 lektioner.
1237244Hertug Abel af Jylland fritager Ryd klosters hidtil erhvervede ejendomme med bryder og landboer for ombudsmandens krav og kongens ret mod en betaling af 53 mark i gængse penge.
[1237-1241]245Pave Gregor IX stadfæster den bandlysningsdom, som er fældet af biskop Niels Stigsen af Roskilde mod fru Margrete, der som arving efter sin søn Esbern Snerlyng tilbageholdt dennes testamentariske gaver til Sorø kloster.
forrige næste