forrige næste
DatoStedNr.Regest
1255. 9. januarNapoli154Pave Alexander 4. stadfæster biskop Niels af Slesvigs tiendeoverenskomst med Ryd kloster.
1255. 10. februar155Staden Soest udsteder kvittering til staden Lübeck for 50 mark sølv, som Lübeck har betalt paa ærkebisp Jakob Erlandsens vegne.
1255. 14. martsNyborg156Kong Kristoffer 1. giver Ribe kirke Harboøre for de jorder i Lustrup, som kongens mølle i Ribe sætter under vand.
1255. 17. martsNapoli157Pave Alexander 4. bestemmer, at indtægterne fra Børglum bispestol under bisp Elavs rejse til kurien skal deponeres i Franciskanerklostret i Arras.
1255. 15. april158Ærkebisp Jakob 1. Erlandsen eftergiver dem, som skænker Almisse til Søstrene i Bosjö Kloster, Kirkebod (Referat).
1255. 27. aprilSlangerup159Agate Nielsdatter fra Sigerslevøster skænker al sin ejendom i Sigerslevøster til Æbelholt kloster.
1255. 30. juniAnagni160Pave Alexander 4. paalægger biskop Heinrich af Samland og Vilhelm, kannik i St. Denis Liége, at opfordre danske prælater til at yde legaten Petrus, kardinaldiakon af S. Giorgio in Velabro det bidrag til hans underhold, som de før har nægtet; i modsat fald skal de stævnes til kurien.
1255. 29. juliVordingborg161Kong Kristoffer 1. tager munkene fra Doberan kloster og deres undergivne under sin beskyttelse og fritager dem for told i Danmark undtagen paa Skaanemarkedet.
1255. 4. augustAnagni162Pave Alexander 4. tager Aarhus bispestol og kapitel under sin beskyttelse.
1255. 4. augustAnagni163Pave Alexander 4. giver kapitlet i Aarhus bekræftelse paa Aarhuskanniken provst Skævs dotation af et alter viet den hellige Katrine.
1255. 16. augustSøborg164Kong Kristoffer 1. giver byen Reval lybsk ret.
1255. 12. september165Kong Kristoffer 1. tager Bosjö Kloster under sin Beskyttelse (Referat).
1255. 12. september166Kong Kristoffer 1. paalægger Skaaningerne, at de ikke maa hindre Bosjö Kloster i Udøvelsen af sine Rettigheder i *Booklöre Skov (Referat).
1255 [o. 15. september]167Protokol over generalkapitlet i Citeaux' beslutninger vedrørende en klage fra abbeden i Esrom over generalkapitlets dom i sagen om Dargun klosters afhængighedsforhold.
[e. 1255. 25. september]168Ærkebiskop Jakob Erlandsen af Lund vidimerer Alexander 4.s bulle af 1255 25. sept., hvormed han kanoniserer Clara Scifi.
1255. 13. decemberLateranet169Pave Alexander 4. paalægger biskop Niels af Viborg, abbed Oluf af Øm og dominikanerprioren i Aarhus i Slesvigbispens sted at foretage fortsatte undersøgelser af Knud 3.s søn Niels' hellige levned og af de mirakuløse helbredelser, der sker ved bøn til ham.
1255170Bisp Esger af Ribe stadfæster alle Løgum klosters privilegier.
1255 u.d.Hamburg171I en Kontrakt mellem Ridderne Heinrich og Otto von Barmstedt og Hamborg Domkapitel nævnes blandt Vidnerne: Niels kaldet den Danske.
[e. april 1255]172Provst Grumme og kapitlet i Slesvig vidimerer bisp Eskils brev af 1245 22. august.
[1255-65]173Begyndelsen af et brev, hvorved bisp Niels af Slesvig stadfæster Løgum klosters ejendomsret til den biskoppelige tiende i Bylderup sogn.
forrige næste