forrige næste
DatoStedNr.Regest
1258. 21. januarViterbo245Pave Alexander 4. tillader St. Clara kloster i Roskilde at holde gudstjeneste og at begrave deres døde under almindeligt interdikt.
1258. 5. februarViterbo246Pave Alexander 4. overdrager franciskanernes provincialminister for Norden jurisdiktion og visitationsmyndighed i St. Clara kloster i Roskilde.
1258. 24. februarLund247Ærkebisp Jakob Erlandsen af Lund stadfæster den af biskop Esger af Ribe foretagne overdragelse af Brede kirke til Løgum kloster.
1258. 28. februarViterbo248Pave Alexander 4. meddeler st. Clara kloster i Roskilde, at han har overdraget franciskanernes general- og provincialminister visitationsmyndighed i deres kloster og paalagt dem at udnævne kapellaner til at varetage gudstjenesten i klosteret.
1258. 1. martsViterbo249Pave Alexander 4. tillader nonnerne i St. Clara kloster i Roskilde at tage arv.
[1258. foraar]250Omtale af kong Kristoffer 1.s breve, hvorved han beder kong Haakon Haakonsøn og Birger Jarl om at komme til hjælp mod fyrst Jarimar 2. af Rygen og greverne af Holsten.
1258. 8. aprilViterbo251Pave Alexander 4. bemyndiger ærkebisp Jerler af Upsala og biskop Niels af Slesvig til at modtage ærkebisp Jakob Erlandsens embedsresignation.
1258. 15. maj251Mse nr. 461
1258. 15. majHalberstadt252Biskop Volrad af Halberstadt bevilger en Ansøgning fra Abbed Elver i Michaelstein Kloster, om at en Gaard eller noget Allodialgods i vor Stad Halberstadt, som engang Grev Konrad af Regensteins Enke havde besiddet paa Livstid og som Klostret har købt af Bispen, maa blive Klosterjord.
1258. 10. juliDirschau253Hertug Sambor 2. af Pommern overdrager Ejendom til Doberan Kloster: Givet i Aaret 1258, i den første Indiktion, den 10. Juli, paa Pave Alexanders Tid, da Richard regerede som romersk Konge, og Kristoffer lykkeligt styrede Danmarks Rige.
1258. 10. juliDirschau254Hertug Sambor 2. af Pommern bevidner, at klostret Doberan har overdraget ejendom til Neu-Doberan. Datum ... anno .. millesimo cco lviiio. indiccione prima, sexto idus iulii, tempore domini Alexandri pape, Rychardo Romanorum rege, et Crystofero regnum Dacie feliciter regnante.
1258. 25. augustViterbo255Pave Alexander 4. paalægger biskop Peder af Roskilde, der har ansøgt om syndsforladelse for de københavnere, der har hængt en degn, som var røver, at han skal lade hovedmændene i drabet fremstille sig for kurien og give de andre gerningsmænd syndsforladelse, naar de har gjort bod.
1258. 27. augustSlesvig256Kong Kristoffer 1. stadfæster sædvaner og rettigheder for bønderne i Herrested.
1258. 8. septemberMøgeltønder257Biskop Esger af Ribe slutter overenskomst med sine landboer i Møgeltønder.
1258. 10. septemberLund258Ærkebisp Jakob Erlandsen af Lund vidimerer nr. 248.
1258. 15. septemberLund259Ærkebisp Jakob Erlandsen af Lund eftergiver alle dem, der yder hjælp til St. Clara kloster i Roskilde, 40 dages kirkebod.
1258 [o. 15. september]Citeaux260Abbed Johannes af Clairvaux og abbed Cono af Morimond afsiger dom til fordel for Doberan kloster i sagen mellem Esrom kloster og Doberan kloster om faderretten til Dargun kloster.
1258. 3. novemberRoskilde261Bisp Peder af Roskilde eftergiver alle dem, der yder hjælp til St. Clarakloster i Roskilde eller besøger klosterkirken, 20 dages kirkebod.
1258262Upsalakanniken Herr Arnold kvitterer paa Ærkebisp Lars' Vegne for Modtagelsen af 10 Mark Sølv fra Lunds Domkirke (Referat).
1258. u.d.Lund263Ærkebisp Jakob Erlandsen vidimerer nr. 200.
1258264Omtale af et Brev paa Fiskedamme i Stubbe og Hjordbjerggaard.
1258265Omtale af kong Haakon Haakonsøns traktat med kong Alfons 10. af Kastilien, hvorved han lover Kastilien hjælp undtagen mod Danmark, Sverige og England.
[1258-59]266Abbed Johannes af Clairvaux befaler abbed Ture i Esrom at overgive Doberan kloster alle de dokumenter, han har vedrørende Dargun kloster, naar han af Doberan kloster har modtaget tredive mark sølv.
forrige næste