forrige næste
DatoStedNr.Regest
1260. 2. januar310Kong Erik 5. Glipping stadfæster og udvider Vitskøl klosters privilegier.
1260. 26. februarThun311Hertug Albrecht af Brunsvig giver jordejendom til Kirken i Ebstorf paa Betingelse af at ... ogsaa Erik den Fromme, de Danskes Konge, og vor Fader Otto den ældre, Hertug i Brunsvig, maa blive mindet i Kirken i Ebstorf og af hele det menige Konvent, og at Aarsdagen for deres Begravelse højtideligholdes af den nævnte Kirkes Nonner. Givet i den befæstede By Thun i det Herrens Aar 1260 den 26. Februar.
1260. 14. martsSlesvig312Erik 1. Abelsen, hertug af Jylland, giver borgerne i Kiel et toldprivilegium.
1260. 29. martsAnagni313Pave Alexander 4. paalægger biskop Rudolf af Schwerin at sørge for, at de mænd fra hans stift, der har ødelagt København, giver bispen af Roskilde oprejsning.
1260. 6. april313MAse nr. 370.
1260. 7. april313MBse nr. 424.
1260. 14. aprilLøgum kloster314Erik 1. Abelsen, hertug af Jylland, stadfæster kong Abels overdragelse af Svanstrup med tilhørende patronatsret i Brede kirke til Løgum kloster.
1260. 29. april315Esbern Karlsen og andre afgiver en voldgiftskendelse angaaende mageskifte mellem Sorø kloster og Jens Ranesen.
1260. 8. maj315Mse nr. 461.
1260. 12. majSlesvig316Enkedronning Mechtilde, hertug Erik 1. af Jylland og hans broder Abel pantsætter landet mellem Slien og Ejderen til greverne Johan 1. og Gerhard 1. af Holsten.
1260. 13. majSlesvig317Erik 1. Abelsen, hertug af Jylland, fritager bryder og landboer under St. Johannes kloster i Slesvig for leding, ombudsmandens krav og al kongelig ret med undtagelse af befæstningsarbejde og landeværn.
1260. 11. juniHorsens318Kong Erik 5. Glipping stadfæster forliget af 1259 mellem bispen i Reval og kongens vasaller (nr. 267).
1260. 6. juliMiddelfart319Kong Erik 5. Glipping skøder jordegods i Slesvig stift til biskop Niels af Slesvig.
1260. 11. juli.319MDette brev, Nielsen, Cod. Esrom. 64 nr. 49, er trykt som nr. 488.
1260. 15. juliEgholm320Anders, mundskænk hos kong Erik 5. Glipping, mageskifter jordejendom med St. Clara kloster i Roskilde.
[1260-foraar 1261]321Kong Erik 5. Glippings klagepunkter mod ærkebisp Jakob Erlandsen; heri omtale af flere nu tabte breve.
[1260-foraar 1261]322Kong Erik5. Glippings klagepunkter mod bisp Peder af Roskilde; heri omtale af flere nu tabte breve.
[1260-foraar 1261]323Kong Erik 5. Glippings klagepunkter mod bisp Regner af Odense; heri omtale af flere nu tabte breve.
1260324Niels Werrisund skænker jordejendom paa Falster til St. Peders kloster i Næstved.
1260325Peder Tygesen giver Jordejendom til Antvorskov Kloster.
1260326Brev paa to til Roskilde Clare kloster pantsatte gaarde.
1260327Peder Mogensen skøder Jordejendom til Øm Kloster.
forrige næste