forrige næste
DatoStedNr.Regest
1261. 7. januarRibe328Biskop Esger af Ribe fritager ribekannikernes bryder og landboer for at yde biskopsgave af kannikernes ejendomme.
1261. 7. januarRibe329Biskop Esger af Ribe vidimerer biskop Gunners brev af 1236 u. d. om helligbrøde.
1261. 7. februarSlesvig330Erik 1. Abelsen, hertug af Jylland, giver Slesvig by et markedsprivilegium.
1261. 18. martsLateranet331Pave Alexander 4. tillader Dominikanerne i Danmark, Norge, Sverige og Riga at gæste gejstlige, der er banlyst, fordi de lever i konkubinat.
1261. 22. martsKarise332Peder Olufsen af Karises testamente.
[e. 1261. 22. marts]333Opgørelse over udbetalingen af arven efter Peder Olufsen af Karise.
1261. april334Friserne i Utland lover Hamburgs borgere fred i tre aar og tilsiger dem beskyttelse mod fredbrydere.
1261. 28. aprilBornhøved335Johan 1. og Gerhard 1. af Holsten bekendtgør Forliget mellem Provsten af Neumünster og Ridder Edeler Krummedige; blandt Vidnerne: Niels den Danske.
1261. maj336Ærkebisp Jakob Erlandsen giver afladsprivilegium til St. Clara kloster i Roskilde.
1261. 1. maj337Lars, Ærkebiskop af Upsala, paalægger alle, som har modtaget Præstevielse, at gøre Tjeneste et Aar i Upsala Domkirke idet vi her i Upsala Kirke følger vor hellige Moder, Lundekirken, og Roskildekirkens Bestemmelse, medmindre de paagældende tidligere har besiddet et kirkeligt Beneficium.
1261. 13. maj338Ribe kapitel appellerer al straf, som ærkebisp Jakob Erlandsen af Lund eventuelt vil paalægge dem, fordi de ikke har afbrudt forbindelsen med biskop Esger af Ribe, der er under ærkebispens ban for sin afstandtagen fra vejlekonstitutionen, og fordi de har ladet kong Kristoffer 1. begrave i deres kirke.
1261. 12. juliSlesvig339Erik 1. Abelsen, hertug af Jylland, tager Slesvig kapitel under sin beskyttelse.
1261. 17. juliEsrom340Peder Hvid skænker sin ejendom i Mynge til Æbelholt kloster.
1261 [29. juli-3. september]341Omtale af Oslobispen Haakons brev til kong Haakon Haakonsøn, hvorved han meddeler, at han har bragt Erik 4.s datter Ingeborg, kong Magnus Lagabøters trolovede, til Norge.
1261. 25. novemberSønderborg342Erik 1. Abelsen, hertug af Jylland, tager Odense Knudkloster under sin beskyttelse og stadfæster dets bryders, landboers og gaardsæders frihed for alle ydelser til hertugen.
1261. 11. decemberViterbo343Pave Urban 4. paalægger Franciskanernes provincialministre i Tyskland, Danmark og Polen at prædike korstog mod Livland, Kurland og Preussen.
1261Slesvig344Erik 1. Abelsen, hertug af Jylland, og greverne Johan 1. og Gerhard 1. af Holsten stadfæster bispen af Slesvigs ret til halvdelen af brotolden i Rendsborg.
1261345Niels Cooll skøder Jordejendom til Øm Kloster.
[1261-64]346Pave Urban 4. anbefaler bisp Tyge af Aarhus.
[1261-64]347Pave Urban 4.s breve, hvorved han anbefaler og konsekrerer bisp Tyge samt stadfæster hans valg.
[1261-64]348Pave Urban 4.s brev, hvorved han hæver ærkebisp Jakob Erlandsens banlysning af kong Kristoffer 1.
[1261-64]349Pave Urban 4.s brev, hvorved han hæver Roskildebispens banlysning af kong Kristoffer 1.
1262. 11. februarThun350Hertuginde Helene af Sachsen og hendes Sønner Johan og Albrecht slutter Angrebsforbund med Hertug Albrecht og Johan af Brunsvig mod Greverne Johan og Gerhard af Holsten, paa dette Vilkaar: hvis vi har Medgang, og det times os paa en eller anden Maade at erhverve Holsten og erobre det med Magt, skal vi have en Tredjedel af Landet, vore nævnte Brødre den anden Tredjedel og Herrerne af Vendland, som nu er indbefattet i vort Hjælpeforbund, skal have en Tredjedel. Og hvis vi efter fælles Overenskomst drager ud mod Danmark for at angribe det, vil vi dele alt, hvad vi erobrer i Danmark, mellem os sammen med Herrerne af Vendland paa den Maade, som vi har bestemt med Hensyn til Holsten.
forrige næste