forrige næste
DatoStedNr.Regest
1270. 13. januar152Fru Kristine, enke efter Niels kammermester, testamenterer gods til Dalum kloster.
1270. 7. marts152MReg. Dan. nr.*452. Det er af indholdsmæssige og stilistiske grunde meget usandsynligt, at dette brev er udstedt af den danske konge. Se uægte breve ved slutningen af Dipl. Dan. 2. række.
1270. 2. juniNæstved153Benediktinerbrødrene i Næstved tillader franciskanerne at tage ophold i denne stad og meddeler aftalerne om de to ordners indbyrdes forhold i Næstved.
1270. 7. juni154Kong Erik 5. Glipping forbyder, at nogen hindrer Øm Klosters Forstander paa en Gaard i Purup.
1270. 8. juliWismar155Fyrst Henrik af Meklenborg skænker Jordegods til Rehna Kloster; blandt Vidnerne: Niels af Eckernförde.
1270. 19. juliNyborg156Kong Erik 5. Glipping stadfæster Herresteds love og rettigheder som købstad.
1270. 15. augustBiskop Peder af Odense indvier Augustinereremitternes kirke i Louvain.
1270. 22. septemberRostock156MReg. Dan. nr. 1194* er en forfalskning for baade brevets og seglets vedkommende. Se uægte breve ved slutningen af Dipl. Dan. 2. række.
1270. 19. oktober157Anders, søn af Anders Skænk, junker Niels og fru Margrete, Anders Skænks enke, skøder som arvinger efter Anders Skænk hans testamentariske gave af ejendom i Sandby til Sorø kloster.
1270. 20. december157MAse nr. 305.
1270. u.d.157MBReg. Dan. nr. 1195, se nr. 332.
[ca. 1270]157MCHans. UB. I 239 nr. 675 m. anm. 2. Det er meget usikkert, om denne plattyske oversættelse gaar tilbage til et ægte dansk kongebrev. Om udstederen er en kong Erik (ms.: Heynrich), er lige saa usikkert som datoen (ms.: 1221). Se uægte breve ved slutningen af Dipl. Dan. 2. række.
[1270?]158Lübeck stad beder kong Erik 5. Glipping og dronning Margrete om at foranledige, at Lübeckerne Heinrich, Lambert og Arnold samt danskeren Jens Ingvarsen faar erstatning af Jens Vitte af Grenaa, der har taget sit skib fra dem, inden den tid, for hvilken de havde fragtet det, var udløbet.
1270159Herr Strange Andersen skøder Gods til Roskilde Kapitel.
forrige næste