forrige næste
DatoStedNr.Regest
1271. 22. februar160Hertug Erik 1. Abelsen af Sønderjylland slutter en overenskomst med biskop Bonde af Slesvig om 4 sønderjydske skiben.
1271. 29. martsNykøbing161Dronning Margrete tillader Kristian af Scherenbeke, hans hustru, hans to sønner og hans arvinger at besidde landsbyerne Maardu, Sarnä og Abneeme som len.
1271. 6. aprilAalborg162Kong Erik 5. Glipping tillader borgerne i Ribe at udføre varer til Flandern og det øvrige udland.
1271. 6.-11. aprilAalborg163Kong Erik 5. Glipping fritager borgerne i Ribe for torvegæld og told.
1271. 27. aprilOdense164Kong Erik 5. Glipping tillader Kristian af Scherenbeke, hans Hustru, hans to sønner og hans arvinger at besidde landsbyerne Maardu, Sarnå og Abneeme som len.
1271. 27. majDortmund165Provst Eustatius i Weddinghausen bilægger en Strid mellem St. Katerina Kloster i Dortmund og to Dortmundborgere; blandt Vidnerne: Bertel af København.
1271. 21. juliSengeløse166Kong Erik 5. Glipping tilstaar Trued Romeldsen og Tue Arnfastsen et møllested udenfor Roskilde, der er overdraget dem af borgerne i Roskilde.
1271. 23. juliAmager167Kong Erik 5. Glipping kundgør, at Stig, ærkedegn i Roskilde og provst i Randers, til Aarhuskannikernes fællesbord har skødet en gaard i Forsinge og en gaard i Eldrup paa den betingelse, at kannikerne holder Stigs aartid.
1271. 2. augustKøbenhavn168Jakob, søn af grev Niels af Halland, stadfæster sin afdøde broder Niels' testamentariske gave til Esrom kloster af ejendom i Skallerød.
1271. 29. oktoberSøborg169Kong Erik 5. Glipping mageskifter med Esrom kloster, saaledes at han faar klostrets ejendomme i Lille Værløse til gengæld for Sode mølle.
[1271-76]170Pave Gregor 10. stadfæster Odense St. Knuds klosters privilegier.
[1271-76, 1265-68, 1444-1455]Paverne Clemens 4., Gregor 10. og Nikolaus 5. stadfæster Odense Sankt Knuds klosters privilegier.
forrige næste