forrige næste
DatoStedNr.Regest
1275. 29. januarHjortholm252Biskop Peder af Roskilde giver Københavns borgere en række privilegier.
1275. 12. februar.252MUnder denne dato bringer Langebeks Diplomatarium nr. 181.
1275. 20. februarKøbenhavn253Biskop Peder af Roskilde vidimerer Københavns stadsret af 1254 13. marts (= Dipl. Dan. II 1 nr. 138).
1275. 21. martsLyon254Pave Gregor 10. stadfæster og transsumerer de breve, hvorved den danske krone og de landflygtige danske gejstlige slutter forlig.
1275. 24. martsLübeck255Ærkebiskop Johannes af Livland, Estland, Preussen og Riga udsteder en forordning til beskyttelse af skibbrudne indenfor hans jurisdiktion og stadfæster legaten kardinal Guidos forordning om samme sag (Dipl. Dan. II, 2 nr. 1).
1275. o. 31. marts256Hr. Anders Nielsen mageskifter ejendom i Ørslevvester med Sorø klosters ejendom i Stubberup ved Fakse.
[e. 1275. omkr. 31. marts]256S1Hr. Niels Jakobsen, kældermester, køber en gård i Ørslevvester af Ove Dyre.
[1275. e. 31. marts - 1414. 31. oktober]256S2Sorø kloster erhverver en gård i Ørslevvester ved mageskifte med kirken i Sigersted.
1275. 4. aprilReval257Eilard, høvedsmand i Reval, tildømmer Dünamünde kloster noget jord mellem Saha og Puiatu.
1275. 28. aprilHillerødholm258Anders Pedersen Vædder stadfæster den af Cecilie, datter af Jon Regmodsen, foretagne overdragelse af ejendom i Pederstrup og Østrup til Esrom kloster.
1275. 22. majRostock259Rostock Stad bemyndiger Broder Eberhard til at indsamle Almisse til Helligaandshuset i Rostock; de, som yder Hjælp til Helligaandshuset, faar eftergivet Kirkebod af Ærkebisper og Bisper; blandt disse nævnes: Herr Peder af Viborg, Ærkebisp, 40 Dage.
1275. 24. majLübeck260Grev Helmold af Schwerin stadfæster sin Faders Privilegier til Lübeckerne; blandt Vidnerne: Henrik af Næstved.
1275. 12. juniRoskilde261Provst Jens og Roskilde kapitel bestemmer, at der skal holdes aartid for Roskildeborgeren Niels Hermansen, der har skænket Roskilde kirke nogen ejendom i Nørre-Hyllinge.
1275. 28. oktober262Asser Helfsens enke Kristina giver sin søn Jens fri raadighed over hans gods i Hammerum herred.
1275. 11. novemberLaholm263Kong Erik 5. Glipping stadfæster Strange Andersens overdragelse af ejendom i Nordrup, Slagelse herred, til Antvorskov kloster og tildømmer klosteret den.
1275. decemberSlesvig264Biskop Bonde af Slesvig vidimerer Anders Nielsens brev nr. 214.
1275Sønderborg265Kong Erik 5. Glipping lover at hjælpe hertug Magnus Birgersen af Sverige og hans broder junker Erik med 100 bevæbnede mænd, for hvilket han modtager 6000 mark sølv og faar stillet en borg i pant.
1275. u. d.Skara266Dominikanernes provincialprior for Danmark Absalon sender Sigtuna dominikanerkloster et transsumpt af nr. 244 med paalæg om at adlyde de deri givne befalinger.
1275 u. d.266MThott fol. 730 f. 76, se nr. 235.
forrige næste