forrige næste
DatoStedNr.Regest
1440. 9. januarFirenzeTrud Has (Due) lover at betale annater af dekanatet i Lund.
1440. 8. februarHaderslev herredstingFragment af tingsvidne af Haderslev herredsting med vidisse af samme tings vidisse af Klaus Limbeks pantebrev af 1417. 29. september, samt bevidnelse af samme Klaus Limbeks skødning af det pantsatte gods til kantor og kapitel i Haderslev.
1440. 20. februarFirenzeOptegnelse om, at Jens Nielsen, evig vikar i Lund, indvies til subdiakon.
1440. 24. februarFirenzeKlerken Godske Rixstorp fra Lübeck stift får provstiet i Slesvig, hvortil kapitlet havde valgt ham, skønt han forud har kanonikat og præbende i Slesvig og evige vikariater i Itzehoe, Borsfleth og Bornhøved i Bremen og Lübeck stifter.
1440. 26. februarFirenzeKlerken Simon Techel fra Roskilde stift får på ny 1 måneds udsættelse med udstedelsen af provisionsbrevet på dekanatet og et præbende i København.
1440. 12. martsFirenzeOptegnelse om, at Jens Nielsen, evig vikar i Lund, indvies til diakon.
1440. 12. martsFirenzePaven reserverer kanonikat og præbende i Slesvig for klerken Martinus silchow fra Schwerin stift, skønt han forud har adskillige andre (nordtyske) embeder.
1440. 22. martsFirenzeLundekanniken Trud Has (Due) får kanonikat og præbende i Roskilde, som Bernardus de Zutvelde, der havde fået dem ved Hans Laxmands udnævnelse til ærkebiskop, resignerer.
1440. 4. aprilFirenzeKlerken Simon Techel fra Roskilde stift får på ny en måneds udsættelse med udstedelsen af provisionsbrevet på dekanat og præbende i København (jf. nr. 1847)
1440. 18. majSjællands landstingSjællands landsting vidimerer efter anmodning af Peder Svej, som tjener hr. Aksel Pedersen (Thott), fire breve af henholdsvis 1435. 26. juli, 1437. 11. august og 1438. 13. marts, der alle vedrører hr. Aksels erhvervelse af hovedgården Ordrup med tilliggende.
1440. 23. majBaselBaselerkonciliet befaler biskopperne i Slesvig og Aarhus at undersøge og påkende en klage fra kapitlet i Ribe mod ridderen Erik Nielsen (Gyldenstjerne) til tim, hans søn væbneren Erik Eriksen og andre lægmænd fra Ribe stift, som vil berøve kapitlet nogle grundejendommei Reval stift samt penge m.m. og som dette ikke kan få ret overfor i Ribe by og stift på grund af deres store indflydelse.
1440. 20. augustFirenzeKlerken Martinus Silkhow fra Schwerin stift får en måneds udsættelse med udstedelsen af provisionsbrevet på kanonikat og præbende i Slesvig (jf. nr. 1850)
1440. 2. septemberKøbenhavnÆrkebisp Hans Laxmand af Lund stævner Frederik Wardenberg, væbner, for sig i anledning af en strid med hr. Niels Christensen, evig vikar i Vor Frue kirke i København, om gods tilhørende dennes alter.
1440. 15. septemberFirenzeKlerken Simon Techel fra Roskilde stift, som havde ført proces ved kurien om Sankt Jakobskirken i Greifswald i Kammin stift, får det overdraget til auditøren i denne proces at give ham ny provision derpå i formen si neutri.
1440. 20. septemberFirenzeBernardus de Zutvelde får på ny en måneds udsættelse med udstedelsen af provisionsbrevet på kanonikat og præbende i Lund (jf. nr. 1840)
1440. 5. oktoberFirenzeKlerken Simon Techel fra Roskilde stift får dekanatet og et præbende i København, skønt han forud fører proces ved kurien om Sankt Jakobskirken i Greifswald.
1440. 17. novemberFirenzeBernardus de Zutvelde får ny provision på kanonikat og præbende i Lübeck, skønt han forud har kanonikat og præbende i Lund.
1440Tingsvidne, at Høgstedholm ukæret har tilhørt Børglum kloster i over 40 år, jf. nr. 14459999023, 14459999024 og 14469999035
1440Tingsvidne, at Elsnab tilhører Børglum kloster.
1440Tingsvidne i Maribo klosters arkiv, opbevaret blandt breve om gods i Holtum i Grejs sogn, Søndervang herred (nu: Nørvang herred); Haderslev Næs i Halk sogn (Haderslev herred); og Vester Brønderslev (nu: Brønderslev) i Jerslev herred, udstedte af fru Ingerd Hermansdatter (Pennow) og Jakob Lavesen.
1440Strange Nielsen (Strangesen) skænker gods i Flovlev til Vestervig kloster.
1440Et skøde- og gavebrev på Nordentoft mølle.
1440Vidisse af et skødebrev på gården Skyldal.
1440Et pergamentsskøde på to agre nord for Hakkehøj.
1440Fru Else Svendsdatter skøder en gård i Foulum til Viborg Sankt Hans kloster.
1440Svend Dyring skøder to gårde, der ligger syd for Sankt Mortens kirkegård, til Viborg Sankt Hans kloster.
1440Et pantebrev på en gård i Sankt Mogens sogn.
1440Et mageskifte af gods i Tollestrup.
1440Et tingsvidne om, at engen ved Jerslev bro tilhører Vrejlev kloster og ligger til Sindholt.
1440Optegnelse om rebningen af to af Sorø klosters gårde i Næstved.
[1440 - 1448]Kong Christoffer 3. af Bayern stadfæster, at ingen må stævne Vestervig klosters tjenere for andre end kongen og provsten i Vestervig.
forrige næste