forrige næste
DatoStedNr.Regest
1441. 8. martsFirenzeKlerken Martinus Silchow fra Schwerin stift får en måneds udsættelse med udstedelsen af provisionssbrevet på kanonikat of præbende i Slesvig (jf. nr. 1854)
1441. 26. martsMichael Iversen, kantor i Haderslev, bevidner sammen med fire sogneboere fra Tyrstrup sogn, at Tyrstrup kirke tilhører biskoppen af Slesvig.
1441. 1. augustLundGeneralvikaren for ærkebiskoppen i Lund pålægger gejstligheden i Roskilde stift at erklære væbneren Frederik Wardenberg for bandlyst for trodsig udeblivelse fra den gejstlige domstol i Lund.
1441. 30. augustHviding kirkegårdKlaus Christensen, ærkedegn i Ribe, bevidner i et sognevidne fra Hviding sogn, at Nisse Svolmsen skødede sine enge i Hviding sogn til Anders Brok, kannik i Ribe.
1441. 27. novemberNakskov HelligåndskapelBiskop Henneke af Odense bevidner, at Henrik Danielsen, rådmand i Nakskov, og dennes hustru Katrine har skødet alt deres gods til Nakskov Helligåndskapel mod ophold resten af deres levetid.
1441Lars Svendsen i Nørre Saltum skøder ødejord til Børglum kloster.
1441Jens Lauridsen (Bagge til Ulstrup) skøder en gård i Redsted til Vestervig kloster.
1441[Vandfuld herredsting]Tingsvidne af Vandfuld herredsting med dom vedrørende en gård i Fjaltring sogn, der hedder Ottedal.
forrige næste