forrige næste
DatoStedNr.Regest
1442. 18. februarFirenzeBernardus de Zutvelde får kanonikat og præbende i Schwerin og erkedegneembedet i Trubnitz i Schwerin stift, skønt han forud har kanonikater og præbender i Lund og Lübeck (jf. nr. 1856 og 1858)
1442. 19. februarÅlborg bytingTingsvidne af Ålborg byting om deres medborger Niels Hågensens salg af sin toft i sankt Budolfi sogn til Niels Fogelsen, ligeledes borger i Ålborg.
1442. 10. martsLundÆrkebiskop Hans Laxmand af Lund pålægger biskop Henneke af Odense at undersøge en sag om et økonomisk mellemværende mellem biskop Christian af Ribe, Roskilde domkapitel og arvingerne efter hr. Jakob Hegle, ridder, og afgøre sagen på passende vis.
1442. 14. majFirenzePaven overdrager magister Bernardus Zutvelde, som er abbreviator ved kurien, kanonikat og præbende i Schwerin og ærkedegneembedet i Trubnitz, skønt han forud har kanonikater og præbender i Lund og Lübeck.
1442. 19. majGislum herredstingEt sandemandsbrev om markskel mellem Årup Gårde (Vognsild sogn) i Gislum herred og Østerbølle (Østerbølle sogn) og Knudstrup (Vesterbølle sogn) i Rinds herred.
1442. 23. juniÆrø herredstingTingsvidne af Ærø herredsting om Hartvig Schacks pantsætning af sit gods i Leby til hertug Adolf af Slesvig for 100 mark i hansestædernes mønt.
1442. 23. augustKøbenhavnÆrkebiskop Hans Laxmand af Lund pålægger domkapitlet i Lund at stævne domprovsten Peder Akselsen (Thott) i de sager, der søges rejst mod ham fra flere sider, og giver det bemyndigelse til at afsige dom over ham og om fornødent fratage ham hans embede.
1442Peder Stigsen skøder alt sit gods i Furreby til Børglum kloster.
1442Jakob Lavesen stadfæster skødninger foretaget af fru Ingerd Hermansdatter (Pennow) til Maribo kloster af gods i Holtum i Grejs sogn, Søndervang herred (nu: Nørvang herred); på Haderslev Næs i Halk sogn (Haderslev herred); og i Vester Brønderslev (nu: Brønderslev) i Jerslev herred.
1442Optegnelse om opmålingen af Sorø klosters gård, Skagemands Gård, i Malmø
forrige næste